Thông tin dự án

Tên dự ánSCNC hồ Suối Hành
Mã dự án7057639
Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
Quyết định phê duyệt2706
Ngày phê duyệt 31/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2009 - 2014
Tổng mức đầu tư 99760 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
SCNC hồ Suối Hành 06/2019 0 12530 20/06/2019
Tổng số:   0 12530