Thông tin dự án

Tên dự ánHồ Đạ Lây
Mã dự án7074567
Đơn vị báo cáoTrung tâm QLĐT và khai thác Thuỷ lợi Lâm Đồng
Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
Quyết định phê duyệt5214
Ngày phê duyệt 13/12/2016
Giai đoạn thực hiện 2014 - 2017
Tổng vốn đầu tư 247459 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện