Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Đạ Lây
  Mã dự án7074567
  Đơn vị báo cáoTrung tâm QLĐT và khai thác Thuỷ lợi Lâm Đồng
  Địa điểm thực hiệnLâm Đồng
  Quyết định phê duyệt 5214; Ngày phê duyệt 13/12/2016
  Giai đoạn thực hiện 2014 - 2017
  Tổng mức đầu tư 247459 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Đạ Lây 03/2020 0 7347 20/03/2020
Hồ Đạ Lây 05/2020 0 2756 05/05/2020
Tổng số:   0 10103