Thông tin dự án

Mã dự án
Tên dự án
Chủ đầu tư
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếm


Tên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 Đê điều 2016 - 2022 An Giang
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Trị) Lâm nghiệp 2019 - 2024 Quảng Trị
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang) Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang (dự án Cái Lớn - Cái Bé) Thủy lợi 2019 - 2021 Kiên Giang
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Phòng TNMT huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 Thủy lợi 2019 - 2021 Kiên Giang
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm nguồn gen vật nuôi Quốc gia công nghệ cao Trung tâm Tài nguyên thực vật Trồng trọt 2020 - 2023 Hà Nội
Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Nuôi trồng 2020 - 2023 An Giang
HTTL Tà Pao (Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT Bình Thuận) Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận Thủy lợi 2014 - 2020 Bình Thuận
Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án vốn vay Chống chịu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Ban QLDA WB9 (CPO Thủy lợi) Thủy lợi 2017 - 2022 Hà Nội
Dự án Nâng cấp phòng thí nghiệm thú y quốc gia đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ III và cơ sở nuôi động vật sạch bệnh Cục Thú y Thú y 2020 - 2022 Hà Nội
Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa động vật, người và nâng cấp khu nuôi động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III Học viện Nông nghiệp Thú y 2020 - 2022 Hà Nội
Dự án cấp bách về tăng cường trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp Cục Kiểm lâm Kiểm lâm 2020 - 2020 Hà Nội
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hợp phần sinh kế của Hậu Giang) Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang Thủy lợi 2019 - 2021 Hậu Giang
Dự án quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản Tổng cục Thủy sản Nuôi trồng 2020 - 2021 Hà Nội
Dự án quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tổng cục Thủy sản Khai thác 2020 - 2021 Hà Nội
Dự án quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi Văn phòng Tổng cục Thủy lợi Thủy lợi 2020 - 2021 Hà Nội
Dự án quy hoạch Lâm nghiệp Tổng cục Lâm nghiệp Lâm nghiệp 2020 - 2021 Hà Nội
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa Đê điều 2020 - 2020 Thanh Hóa
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Ninh Bình Ban QLDA chống lụt bão và đê điều Ninh Bình Đê điều 2020 - 2020 Ninh Bình
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Nam Định Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Đê điều 2020 - 2020 Nam Định
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019-2020 tỉnh Thái Bình Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Đê điều 2020 - 2020 Thái Bình
12345678910...>>