Thông tin dự án

Mã dự án
Tên dự án
Chủ đầu tư
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếm


Tên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa Đê điều 2020 - 2020 Thanh Hóa
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Ninh Bình Ban QLDA chống lụt bão và đê điều Ninh Bình Đê điều 2020 - 2020 Ninh Bình
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Nam Định Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Đê điều 2020 - 2020 Nam Định
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thái Bình Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Đê điều 2020 - 2020 Thái Bình
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 thành phố Hải Phòng Ban QLDA các công trình nông nghiệp và PTNT Hải Phòng Đê điều 2020 - 2020 Hải Phòng
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Hải Dương Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Tỉnh Hải Dương Đê điều 2020 - 2020 Hải Dương
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Bắc Giang Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang Đê điều 2020 - 2020 Bắc Giang
Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam WB.3 (CPO) Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi - CPO Thủy lợi 2002 - 2011 Hà Nội
Hồ Cửa Đạt (UBND huyện Ngọc Lặc) UBND huyện Ngọc Lặc Thủy lợi 2004 - 2020 Thanh Hóa
Dự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường Cao đẳng Thủy sản Cao đẳng 2020 - 2022 Bắc Ninh
Dự án thành phần 7 ( trường cao đẳng cơ điện và XD Bắc Ninh) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường Cao đẳng cơ điện - xây dựng Bắc Ninh Cao đẳng 2020 - 2022 Bắc Ninh
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ Cao đẳng 2020 - 2022 Phú Thọ
Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường cao đẳng nghề cơ điện Hà nội Cao đẳng 2020 - 2022 Hà Nội
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Quảng Ninh) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Ninh) Lâm nghiệp 2019 - 2023 Quảng Ninh
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre) Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre Thủy lợi 2017 - 2023 Bến Tre
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Nam Định Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Đê điều 2019 - 2019 Nam Định
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Ninh Bình Ban QLDA chống lụt bão và đê điều Ninh Bình Đê điều 2019 - 2019 Ninh Bình
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Phú Thọ Chi cục Đê điều và PCLB Phú Thọ Đê điều 2019 - 2019 Phú Thọ
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Thái Bình Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Đê điều 2019 - 2019 Thái Bình
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Thanh Hóa Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá Đê điều 2019 - 2019 Thanh Hóa
12345678910...>>