Thông tin dự án

Mã dự án
Tên dự án
Chủ đầu tư
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếm


Tên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Dự án quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu (ADB.10) Ban QLDA ADB10 (CPO Thủy lợi) Đê điều 2021 - 2022 Hà Nội
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Thừa Thiên Huế) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Thừa Thiên Huế) Lâm nghiệp 2018 - 2023 Thừa Thiên Huế
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Quảng Bình) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Bình) Lâm nghiệp 2018 - 2023 Quảng Bình
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Nghệ An) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Nghệ An) Lâm nghiệp 2018 - 2023 Nghệ An
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Thanh Hóa) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Thanh Hóa) Lâm nghiệp 2018 - 2023 Thanh Hóa
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Hải Phòng) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Hải Phòng) Lâm nghiệp 2018 - 2023 Hải Phòng
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Hà Tĩnh) Lâm nghiệp 2018 - 2023 Hà Tĩnh
Nâng cấp cơ sở 1 trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Cao đẳng 2021 - 2021 Bắc Ninh
Cụm công trình thủy lợi các huyện biên giới tỉnh Bình Phước Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Thủy lợi 2021 - 2022 Bình Phước
Hồ EaKhal Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Thủy lợi 2021 - 2022 Đắc Lăk
Đê biển Bình Minh 4 (giai đoạn 2) Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Đê điều 2021 - 2021 Ninh Bình
Hồ Ô Lâu Thượng Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 Thủy lợi 2021 - 2021 Thừa Thiên Huế
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk Thủy lợi 2017 - 2021 Đắc Lăk
Cải tạo, xây dựng nhà làm việc cơ quan Bộ và nâng cấp nhà lưu trú của Lãnh đạo Bộ tại TP Hồ Chí Minh Văn phòng Bộ NN và PTNT Quản lý Nhà nước (Trụ sở) 2020 - 2021 TP. Hồ Chí Minh
Xây dựng, cải tạo cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội Trường cao đẳng nghề cơ điện Hà nội Cao đẳng nghề 2020 - 2021 Hà Nội
Nâng cấp, mở rộng Trường Cao đẳng Cơ giới (GĐ 2) Trường Cao đẳng nghề cơ giới Quảng Ngãi Cao đẳng 2020 - 2021 Quảng Ngãi
Xây dựng xưởng thực hành và hạ tầng kỹ thuật Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ Trường Cao đẳng nghề cơ điện, xây dựng và nông lâm Trung Bộ Cao đẳng 2020 - 2021 Bình Định
Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng cơ điện và thủy lợi giai đoạn 2021-2025 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi Cao đẳng 2020 - 2021 Hưng Yên
Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc giai đoạn 2 Trường cao đẳng nghề cơ điện Tây Bắc Cao đẳng 2020 - 2021 Hòa Bình
Nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên Vườn quốc gia Cát Tiên Lâm nghiệp 2020 - 2021 Đồng Nai
12345678910...>>