Thông tin dự án

Mã dự án
Tên dự án
Chủ đầu tư
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếm


Tên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án vốn vay Chống chịu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Ban QLDA WB9 (CPO Thủy lợi) Thủy lợi 2017 - 2022 Hà Nội
Dự án Nâng cấp phòng thí nghiệm thú y quốc gia đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ III và cơ sở nuôi động vật sạch bệnh Cục Thú y Thú y 2020 - 2022 Hà Nội
Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa động vật, người và nâng cấp khu nuôi động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III Học viện Nông nghiệp Thú y 2020 - 2022 Hà Nội
Dự án cấp bách về tăng cường trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp Cục Kiểm lâm Kiểm lâm 2020 - 2020 Hà Nội
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hợp phần sinh kế của Hậu Giang) Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang Thủy lợi 2019 - 2021 Hậu Giang
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa Đê điều 2020 - 2020 Thanh Hóa
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Ninh Bình Ban QLDA chống lụt bão và đê điều Ninh Bình Đê điều 2020 - 2020 Ninh Bình
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Nam Định Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Đê điều 2020 - 2020 Nam Định
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019-2020 tỉnh Thái Bình Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Đê điều 2020 - 2020 Thái Bình
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 thành phố Hải Phòng Ban QLDA các công trình nông nghiệp và PTNT Hải Phòng Đê điều 2020 - 2020 Hải Phòng
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Hải Dương Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Tỉnh Hải Dương Đê điều 2020 - 2020 Hải Dương
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Bắc Giang Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang Đê điều 2020 - 2020 Bắc Giang
Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam WB.3 (CPO) Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi - CPO Thủy lợi 2002 - 2011 Hà Nội
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (hợp phần sinh kế của Kiên Giang) Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang Thủy lợi 2019 - 2021 Kiên Giang
Hồ Cửa Đạt (UBND huyện Ngọc Lặc) UBND huyện Ngọc Lặc Thủy lợi 2020 - 2020 Thanh Hóa
Dự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường Cao đẳng Thủy sản Cao đẳng 2020 - 2022 Bắc Ninh
Dự án thành phần 7 ( trường cao đẳng cơ điện và XD Bắc Ninh) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường Cao đẳng cơ điện - xây dựng Bắc Ninh Cao đẳng 2020 - 2022 Bắc Ninh
Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ Cao đẳng 2020 - 2022 Phú Thọ
Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện Trường cao đẳng nghề cơ điện Hà nội Cao đẳng 2020 - 2022 Hà Nội
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Quảng Ninh) Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Ninh) Lâm nghiệp 2019 - 2023 Quảng Ninh
12345678910...>>