Thông tin dự án

Tên dự án
Chủ đầu tư Tìm
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếmTên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre Thủy lợi 2017 - 2021 Bến Tre
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau Thủy lợi 2017 - 2021 Cà Mau
Cống Tha La, Trà Sư Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Thủy lợi 2017 - 2021 An Giang
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Phước Thủy lợi 2017 - 2021 Bình Phước
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Chư Prong) UBND huyện ChưPrông Thủy lợi 2017 - 2021 Gia Lai
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLĐTXDTL 8) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Thủy lợi 2017 - 2021 Gia Lai
Cụm CTTL Ia H Đrai Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum Thủy lợi 2017 - 2021 Kon Tum
Hồ chứa nước Nam Xuân Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Đăk Nông Thủy lợi 2017 - 2021 Đắc Nông
Hồ chứa nước Eahleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Thủy lợi 2017 - 2021 Đắc Lăk
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 Thủy lợi 2017 - 2021 Bình Thuận
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa) Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Khánh Hòa Thủy lợi 2017 - 2021 Khánh Hòa
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 Thủy lợi 2017 - 2021 Khánh Hòa
Hồ chứa nước Mỹ Lâm Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 Thủy lợi 2017 - 2021 Phú Yên
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLDA Bình Định) Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định Thủy lợi 2017 - 2021 Bình Định
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLĐTXDTL 6) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6 Thủy lợi 2017 - 2021 Bình Định
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 6 Thủy lợi 2017 - 2021 Quảng Ngãi
Hệ thống thủy lợi Rào Nan (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) Ban QLDA ĐT XDCT ngành NN và PTNT Quảng Bình Thủy lợi 2017 - 2021 Quảng Bình
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) Ban QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang Thủy lợi 2017 - 2021 Hà Tĩnh
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 Thủy lợi 2017 - 2021 Thanh Hóa
Đê biển Bình Minh 4 Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Thủy lợi 2017 - 2021 Ninh Bình
12345678910...>>