Thông tin dự án

Tên dự án
Chủ đầu tư Tìm
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếmTên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận) Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận Đầu tư khác 2012 - 2017 Ninh Thuận
Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm GDKT và đào tạo nghề xanh chất lượng cao - Trường CĐ nghề cơ giới và thủy lợi Trường Cao đẳng nghề cơ giới và Thủy lợi Cao đẳng 2017 - 2020 Đồng Nai
Dự án ADB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận Thủy lợi 2017 - 2023 Bình Thuận
Dự án ADB.8 Thủy lợi (CPO) Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi - CPO Thủy lợi 2017 - 2023 Hà Nội
Tiểu dự án cống Hóc Hỏa Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang Thủy lợi 2017 - 2017 Hậu Giang
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Lâm Đồng Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng Chăn nuôi 2016 - 2018 Lâm Đồng
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Đồng Nai Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai Chăn nuôi 2016 - 2018 Đồng Nai
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Nghệ An Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Chăn nuôi 2016 - 2018 Nghệ An
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Cao Bằng Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng Chăn nuôi 2016 - 2018 Cao Bằng
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng Chăn nuôi 2016 - 2018 Hải Phòng
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Dương Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương Chăn nuôi 2016 - 2018 Hải Dương
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thái Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình Chăn nuôi 2016 - 2018 Thái Bình
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hưng Yên Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên Chăn nuôi 2016 - 2018 Hưng Yên
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng Đầu tư khác 2013 - 2019 Sóc Trăng
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre Đầu tư khác 2013 - 2019 Bến Tre
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang Đầu tư khác 2013 - 2019 Tiền Giang
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định Đầu tư khác 2013 - 2019 Bình Định
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh Đầu tư khác 2013 - 2018 Hà Tĩnh
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Nam Định Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định Đầu tư khác 2013 - 2018 Nam Định
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang Đầu tư khác 2013 - 2018 Bắc Giang
12345678910...>>