Thông tin dự án

Tên dự án
Chủ đầu tư Tìm
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếmTên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa Thủy lợi 2016 - 2022 Tây Ninh
Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm GDKT và đào tạo nghề xanh chất lượng cao - Trường CĐ nghề cơ giới và thủy lợi Trường Cao đẳng nghề cơ giới và Thủy lợi Cao đẳng 2017 - 2020 Đồng Nai
Dự án ADB.8 Thủy lợi (Bình Thuận) Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận Thủy lợi 2017 - 2023 Bình Thuận
Dự án ADB.8 Thủy lợi (CPO) Ban quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi - CPO Thủy lợi 2017 - 2023 Hà Nội
Tiểu dự án cống Hóc Hỏa Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang Thủy lợi 2017 - 2017 Hậu Giang
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Lâm Đồng Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng Chăn nuôi 2016 - 2018 Lâm Đồng
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Đồng Nai Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai Chăn nuôi 2016 - 2018 Đồng Nai
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Nghệ An Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Chăn nuôi 2016 - 2018 Nghệ An
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Cao Bằng Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng Chăn nuôi 2016 - 2018 Cao Bằng
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Phòng Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng Chăn nuôi 2016 - 2018 Hải Phòng
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Dương Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương Chăn nuôi 2016 - 2018 Hải Dương
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thái Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Bình Chăn nuôi 2016 - 2018 Thái Bình
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hưng Yên Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên Chăn nuôi 2016 - 2018 Hưng Yên
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng Đầu tư khác 2013 - 2019 Sóc Trăng
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre Đầu tư khác 2013 - 2019 Bến Tre
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang Đầu tư khác 2013 - 2019 Tiền Giang
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định Đầu tư khác 2013 - 2019 Bình Định
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh Đầu tư khác 2013 - 2018 Hà Tĩnh
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Nam Định Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định Đầu tư khác 2013 - 2018 Nam Định
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang Đầu tư khác 2013 - 2018 Bắc Giang
12345678910...>>