Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
42/376 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Tĩnh)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên -Tỉnh Đaklak Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak)
Ban QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Nghệ An Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An)
Ban QLDA VNSAT Đăk Lak Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk
Ban QLDA VNSAT Đăk Nông Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Bình Thuận Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Đăk Lăk Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Lăk)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Lâm Đồng Dự án WB.8 Thủy lợi (Lâm Đồng)
Ban QLDA WB.9 An Giang Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, Tỉnh An Giang (WB.9)
Ban QLDA WB.9 Bộ Tài nguyên và Môi trường Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ TNMT)
Ban QLDA WB.9 Cà Mau Đầu tư xây dựng CSHT để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng BĐKH ở vùng ven biển tỉnh Cà Mau (WB.9)
Ban QLDA WB.9 Kiên Giang Đầu tư xây dựng CSHT phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ở huyện An Minh, An Biên (WB.9)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban 3)
Ban quản lý tiểu dự án Phú Ninh - Sở NN và PTNT Quảng Nam TDA Phú Ninh
Cục Kiểm lâm Dự án cấp bách về tăng cường trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp
Cục Thú y Dự án Nâng cấp phòng thí nghiệm thú y quốc gia đạt chuẩn an toàn sinh hoạch cấp độ III và cơ sở nuôi động vật sạch bệnh
Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019 tỉnh Thanh Hóa
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020 tỉnh Thanh Hóa
Học viện Nông nghiệp Nâng cấp, cải tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam - GĐ1
Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa động vật, người và nâng cấp khu nuôi động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III
Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang
Kênh Trà Sư - Tri Tôn (Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang)
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận Đường vào cảng cá Cà Ná
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cao Bằng Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Cao Bằng)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Đăk Nông Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Đăk Nông)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Điện Biên Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Điện Biên)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Hà Giang Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Hà Giang)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lào Cai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lào Cai)
Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ Dự án Bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ, giai đoạn 2016-2020
Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020
Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Nam Bộ Đầu tư cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
UBND huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận HTTL Tà Pao (UBND huyện Đức Linh)
UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa Hồ Bản Mồng (huyện Như Xuân, Thanh Hóa)
UBND huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận HTTL Tà Pao (UBND huyện Tánh Linh)
Viện nghiên cứu sinh thái môi trường rừng Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020
Vườn quốc gia Cát Tiên Cải tạo, xây dựng đường giao thông VQG Cát Tiên
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020
Xây dựng, nâng cấp trạm kiểm lâm và một số công trình bảo vệ rừng VQG Cát Tiên