Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
171/435 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (huyện Vũng Liêm,tỉnh Vĩnh Long)
Ban QLDA chuyên ngành NN và PTNT tỉnh Điện Biên SCNC hồ chứa nước Pa Khoang
Ban QLDA trực canh, cảnh báo thiên tai (Tổng cục PCTT) Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu (GĐ1)
Ban QLDA ADB8 tỉnh Bình Thuận Dự án ADB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Ban QLDA các công trình ngành NN tỉnh Sóc Trăng Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề
Ban QLDA công trình ngành Nông nghiệp Đồng Tháp Nâng cấp HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Cao Lãnh, Châu Thành
Ban QLDA CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - Ban TW Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - tỉnh Đăk Nông Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Đak Nông)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Lâm Đồng Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng)
Hồ chứa nước Đạ Sị (UBND huyện Cát Tiên)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Phước Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang
Ban QLDA FORMIS Dự án FORMIS 2
Ban QLDA hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bắc Giang) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bến Tre) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Hà Tĩnh) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Lào Cai) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Nam Định) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Nam Định
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Phú Thọ) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Sóc Trăng) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Sơn La) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Tiền Giang) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang
Ban QLDA huyện Ý Yên Xây dựng cống Đập Đuồi và nạo vét hệ thống kênh Thiên Phái, huyện Ý Yên
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp (ban TW) Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Thuận)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Nghệ An Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Lai Châu Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phác thải CO2 - KFW8 (Lai Châu)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Yên Bái Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phác thải CO2 - KFW8 (Yên Bái)
Ban QLDA LIFSAP Cao Bằng Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Cao Bằng
Ban QLDA LIFSAP Đồng Nai Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Đồng Nai
Ban QLDA LIFSAP Hà Nội Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội
Ban QLDA LIFSAP Hải Phòng Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Phòng
Ban QLDA LIFSAP Lâm Đồng Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Lâm Đồng
Ban QLDA LIFSAP TP Hồ Chí Minh Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hồ Chí Minh
Ban QLDA LIFSAP TW Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW
Ban QLDA LIFSAP Thái Bình Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thái Bình
Ban QLDA nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh Trạm bơm Tri Phương II
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hưng Yên năm 2017
Ban QLDA nước sạch và VSNT Hà Nội Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Hà Nội)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Bình Định Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Bình Định)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Cà Mau Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Cà Mau)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Hà Tĩnh Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Khánh Hòa Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Khánh Hòa)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Ninh Thuận Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Nghệ An Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Phú Yên Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Phú Yên)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Sóc Trăng Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Thanh Hóa Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Thuận Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Thuận)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Định)
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLDA Bình Định)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Hà Tĩnh Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Hà Tĩnh)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Ninh Thuận Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Ninh Thuận)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Phú Yên Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Phú Yên)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Thừa Thiên Huế Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Thừa Thiên Huế)
Ban QLDA PTNTTHCTMT Trung ương Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW)
Ban QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Quảng Trị Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị)
Ban QLDA phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Thái Bình Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Thái Bình
Ban QLDA quản lý thiên tai tỉnh Bình Định Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Bình Định)
Ban QLDA quản lý thiên tai WB.5 Đà Nẵng Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Đà Nẵng)
Ban QLDA quản lý thiên tai WB.5 Quảng Ngãi Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Quảng Ngãi)
Ban QLDA quản lý thiên tai WB.5 Quảng Trị Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị)
Ban QLDA rủi ro thiên tai Hà Tĩnh Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót)
Ban QLDA thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty LN Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam
Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa)
Ban QLDA Thủy sản Thanh Hóa Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa
Đầu tư nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)
Ban QLDA VNSAT - hợp phần A Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A)
Ban QLDA VNSAT - TW Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT)
Ban QLDA VNSAT Đăk Lak Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk
Ban QLDA VNSAT Gia Lai Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai
Ban QLDA VNSAT Hậu Giang Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang
Ban QLDA VNSAT Long An Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An
Ban QLDA VNSAT Tiền Giang Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Hòa Bình Dự án WB.8 Thủy lợi (Hòa Bình)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Thọ Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ)
Ban QLDA WB6 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO)
Ban QLDA WB9 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Nam Định năm 2017
Ban quản lý các dự án công trình NN và PTNT Quảng Ninh Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 Dự án KEXIM1 (Ban ĐTXD Thủy lợi 3)
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (UBND huyện Nông Cống)
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXDTL 3)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 Đập ngăn mặn sông Hiếu
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5)
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (UBND huyện Tây Hòa)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 Dự án Phước Hòa (Ban QLĐT&XDTL 9)
Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận)
Bệnh viện Nông nghiệp Xây dựng nâng cấp Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp giai đoạn II
Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nam Hà Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà
Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam Cải tạo, nâng cấp CSHT đồng muối Ròn
Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa Dự án Phước Hòa (Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa)
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi)
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương)
Cơ quan kiểm lâm vùng I Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I)
Cục Kiểm lâm Tăng cường phương tiện trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nâng cao năng lực dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng
Cục Kiểm ngư Trạm Kiếm ngư Phú Quốc
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản
Cục Trồng trọt Xây dựng trung tâm KKN giống, sản phẩm cây trồng quốc gia và Trung tâm KKN phân bón quốc gia
Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Thanh Hóa năm 2017
Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận)
Học viện Nông nghiệp Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp
Nâng cấp, cải tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam - GĐ1
Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre)
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi
Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II)
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Tây Ninh)
Sở Xây dựng Lào Cai Kè chống sạt lở bờ Hữu sông Hồng thành phố Lào Cai
Trung tâm chẩn đoán thú y TW Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2)
Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Đầu tư xây dựng trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và cơ quan QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ
Trung tâm khảo kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi Tăng cường năng lực cho trung tâm KKN và KĐ giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020
Trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp Bắc Trung Bộ Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cao Bằng Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Cao Bằng)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Đăk Lăk Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Đắk Lắk)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Đăk Nông Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Đăk Nông)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Điện Biên Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Điện Biên)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Hà Giang Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Hà Giang)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Hòa Bình Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Hòa Bình)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lai Châu Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lạng Sơn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lào Cai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lào Cai)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lâm Đồng Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lâm Đồng)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Thái Nguyên Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Thái Nguyên)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Vĩnh Phúc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Vĩnh Phúc)
Trung tâm nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020
Trung tâm nghiên cứu và PT lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm Sản xuất giống lúa lai giai đoạn 2011-2020
Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây điều Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên Mở rộng hệ thống nuôi giữ và nhân giống thủy cầm
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận Khu KT muối CN &XK Quán Thẻ (Hợp phần phía Tây đường sắt)
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản
Trường cao đẳng nghề cơ điện Tây Bắc Xây dựng trường Cao đẳng nghề Cơ điện Tây Bắc, giai đoạn 1
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải Trường Cao đẳng nghề cơ điện và thủy lợi
Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô Xây dựng hệ thống thoát nước Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Việt Xô
Trường Cao đẳng nghề cơ giới và Thủy lợi Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi
Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm GDKT và đào tạo nghề xanh chất lượng cao - Trường CĐ nghề cơ giới và thủy lợi
Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ Xây dựng công trình khu giáo dục thể chất trường CĐ Thủy lợi Bắc Bộ
Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên
Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm Đầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm
Văn phòng Bộ NN và PTNT Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và nhà làm việc tại trụ sở số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Viện cây lương thực và cây thực phẩm Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020)
Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Khu nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ công nghiệp rừng
Viện Môi trường Nông nghiệp Đầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp
Viện nghiên cứu hải sản Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm quan trắc môi trường biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc
Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Viện Thổ nhưỡng Nông hoá Cải tạo mở rộng Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
Viện sinh thái rừng và môi trường Phát triển giống cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế giai đoạn 2011-2015
Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020
Vườn quốc gia Ba Vì Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1)
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020
Vườn quốc gia Cát Tiên Cải tạo, xây dựng đường giao thông VQG Cát Tiên
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020
Vườn quốc gia Cúc Phương Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cúc Phương giai đoạn 2016-2020
Vườn quốc gia Yokdon Nâng cấp tuyến đường cấp phối 6B từ Văn phòng Vườn đi đồn biên phòng 751, 749 VQG Yok Đôn