Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
117/441 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (huyện Vũng Liêm,tỉnh Vĩnh Long)
Ban đền bù, GPMB hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (Ban đền bù giải phóng mặt bằng)
Ban QLDA chuyên ngành NN và PTNT tỉnh Điện Biên SCNC hồ chứa nước Pa Khoang
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam Nâng cấp HTTL phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ven sông Châu Giang, huyện Bình Lục
Ban QLDA trực canh, cảnh báo thiên tai (Tổng cục PCTT) Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu (GĐ1)
Ban QLDA ADB8 tỉnh Bình Thuận Dự án ADB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Ban QLDA công trình nông nghiệp và PTNT Hải Dương Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018 tỉnh Hải Dương
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Dương
Ban QLDA CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - Ban TW Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Ban QLDA TW)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - tỉnh Đăk Nông Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Đak Nông)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - tỉnh Lâm Đồng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Phước Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang
Ban QLDA FORMIS Dự án FORMIS 2
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bắc Giang) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bến Tre) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bình Định) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Hà Tĩnh) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Nam Định) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Nam Định
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Sóc Trăng) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Sơn La) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La
Ban QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Tiền Giang) Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang
Ban QLDA huyện Ý Yên Xây dựng cống Đập Đuồi và nạo vét hệ thống kênh Thiên Phái, huyện Ý Yên
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Bình Định Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị)
Ban QLDA KFW10 Gia Lai Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp (ban TW) Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phác thải CO2 - KFW8 (ban TW)
Ban QLDA LIFSAP Đồng Nai Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Đồng Nai
Ban QLDA LIFSAP Hà Nội Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội
Ban QLDA LIFSAP Hải Phòng Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Phòng
Ban QLDA LIFSAP Lâm Đồng Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Lâm Đồng
Ban QLDA LIFSAP TW Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) hợp phần ban TW
Ban QLDA nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh Trạm bơm Tri Phương II
Ban QLDA nước sạch và VSNT Hà Nội Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Hà Nội)
Ban QLDA nước sạch và VSNT Yên Bái Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Yên Bái)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Bình Định Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Bình Định)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Khánh Hòa Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Khánh Hòa)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Ninh Thuận Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Ninh Thuận)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển tỉnh Phú Yên Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Phú Yên)
Ban QLDA nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW)
Ban QLDA PTNTTHCTMT Trung ương Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW)
Ban QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Hà Tĩnh Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Tĩnh)
Ban QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Quảng Trị Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Quảng Trị)
Ban QLDA phát triển nông nghiệp có tưới WB.7 tỉnh Thanh Hóa Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa)
Ban QLDA phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Thái Bình Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Thái Bình
Ban QLDA quản lý thiên tai WB.5 Quảng Trị Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA quản lý thiên tai Quảng Trị)
Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa)
Ban QLDA Thủy sản Thanh Hóa Đầu tư nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1)
Ban QLDA VNSAT Đăk Lak Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk
Ban QLDA VNSAT Đăk Nông Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
Ban QLDA VNSAT Kiên Giang Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang
Ban QLDA VNSAT Long An Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Thanh Hóa Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa)
Ban QLDA WB6 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO)
Ban QLDA WB9 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Nam Định năm 2017
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018 tỉnh Nam Định
Ban QLDA XDCB ngành NN và PTNT Hà Tĩnh Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội -Xuân Phổ (giai đoạn 1)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (UBND huyện Tây Hòa)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Chư Prong)
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn
Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa Dự án Phước Hòa (Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa)
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi)
Cục Kiểm ngư Trạm Kiếm ngư Phú Quốc
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản
Cục Trồng trọt Xây dựng trung tâm KKN giống, sản phẩm cây trồng quốc gia và Trung tâm KKN phân bón quốc gia
Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Thanh Hóa năm 2017
Chi cục Thủy lợi Phú Thọ Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Phú Thọ)
Chưa xác định Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lâm Đồng)
Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)
Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Tây Ninh)
Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 Đầu tư xây dựng trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và cơ quan QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ
Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc giai đoạn 2016-2020
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Bắc Ninh Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Ninh)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cao Bằng Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Cao Bằng)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Đăk Lăk Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Đắk Lắk)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Đăk Nông Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Đăk Nông)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Điện Biên Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Điện Biên)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Hà Giang Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Hà Giang)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Hòa Bình Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Hòa Bình)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Hưng Yên Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Hưng Yên)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lai Châu Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lạng Sơn Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lào Cai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lào Cai)
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Vĩnh Phúc Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Vĩnh Phúc)
Trung tâm nghiên cứu và PT lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm Sản xuất giống lúa lai giai đoạn 2011-2020
Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ - Viện cây lương thực thực phẩm Sản xuất giống lạc, đậu tương
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên Mở rộng hệ thống nuôi giữ và nhân giống thủy cầm
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận Khu KT muối CN &XK Quán Thẻ (Hợp phần phía Tây đường sắt)
Trung tâm QLĐT và khai thác Thuỷ lợi Lâm Đồng Hồ Đạ Lây
Trung tâm Tin học và Thống kê Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc Nâng cấp, cải tạo Trường CĐ Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc
Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô Xây dựng hệ thống thoát nước Trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Việt Xô
Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ Xây dựng công trình khu giáo dục thể chất trường CĐ Thủy lợi Bắc Bộ
UBND huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (UBND huyện Cầu Kè,tỉnh Trà Vinh)
Văn phòng Bộ NN và PTNT Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và nhà làm việc tại trụ sở số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Viện cây lương thực và cây thực phẩm Phát triển giống lúa ngắn ngày các tỉnh phía Bắc (giai đoạn 2011-2020)
Viện Điều tra quy hoạch rừng Xây dựng nhà lưu trữ, bảo quản và xử lý mẫu tiêu bản cho Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam
Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020
Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Khu nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ công nghiệp rừng
Viện Môi trường Nông nghiệp Đầu tư xây dựng Viện Môi trường Nông nghiệp
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc
Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020
Vườn quốc gia Ba Vì Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1)
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Vì giai đoạn 2011-2020