Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) Báo cáo quý 4 năm 2019 05/03/2020 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) Báo cáo quý 4 năm 2019 03/03/2020 {0}
SCNC hồ chứa nước Pa Khoang Báo cáo quý 4 năm 2019 28/02/2020 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) Báo cáo quý 4 năm 2019 24/02/2020 {0}
Hồ chứa nước Đồng Mít (Ban QLDA Bình Định) Báo cáo quý 4 năm 2019 24/02/2020 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) Báo cáo quý 4 năm 2019 24/02/2020 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa) Báo cáo quý 4 năm 2019 24/02/2020 {0}
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) Báo cáo quý 4 năm 2019 24/02/2020 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo quý 4 năm 2019 21/02/2020 {0}
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 Báo cáo quý 4 năm 2019 20/02/2020 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn) Báo cáo quý 4 năm 2019 20/02/2020 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Đắk Lắk) Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLĐT&XDTL 9) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.