Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang) Báo cáo quý 1 năm 2021 10/04/2021 {0}
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Cống Tha La, Trà Sư Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT Đăk Lăk) Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum Báo cáo quý 1 năm 2021 09/04/2021 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng Báo cáo quý 1 năm 2021 08/04/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh) Báo cáo quý 1 năm 2021 08/04/2021 {0}
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL) Báo cáo quý 1 năm 2021 08/04/2021 {0}
Hồ Bản Mồng (Ban QLĐT&XDTL 4) Báo cáo quý 1 năm 2021 08/04/2021 {0}
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần công trình đầu mối hồ Ngàn Trươi) Báo cáo quý 1 năm 2021 08/04/2021 {0}
Đê biển Bình Minh 4 Báo cáo quý 1 năm 2021 08/04/2021 {0}
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Quảng Ninh) Báo cáo quý 1 năm 2021 08/04/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương Báo cáo quý 1 năm 2021 07/04/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) Báo cáo quý 1 năm 2021 07/04/2021 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW) Báo cáo quý 1 năm 2021 07/04/2021 {0}
12

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.