Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ Báo cáo quý 4 năm 2021 28/01/2022 {0}
Trạm Kiểm ngư Phú Quốc Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Tăng cường năng lực và nâng cấp Viện nghiên cứu Rau quả Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên) Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Đê biển Bình Minh 4 Báo cáo quý 4 năm 2021 27/01/2022 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng Báo cáo quý 4 năm 2021 26/01/2022 {0}
Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm GDKT và đào tạo nghề xanh chất lượng cao - Trường CĐ nghề cơ giới và thủy lợi Báo cáo quý 4 năm 2021 24/01/2022 {0}
Hệ thống thủy lợi Rào Nan (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) Báo cáo quý 4 năm 2021 22/01/2022 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái) Báo cáo quý 4 năm 2021 21/01/2022 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO) Báo cáo quý 4 năm 2021 21/01/2022 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) Báo cáo quý 4 năm 2021 21/01/2022 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo quý 4 năm 2021 21/01/2022 {0}
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) Báo cáo quý 4 năm 2021 21/01/2022 {0}
Đầu tư xây dựng nhà điều hành, trường Đại học Lâm nghiệp Báo cáo quý 4 năm 2021 20/01/2022 {0}
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau Báo cáo quý 4 năm 2021 20/01/2022 {0}
123

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.