Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Xây dựng nhà hiệu bộ, trường cán bộ quản lý NN&PTNT1 Báo cáo quý 2 năm 2020 12/09/2020
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Đak Nông) Báo cáo quý 2 năm 2020 01/09/2020 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông Báo cáo quý 2 năm 2020 25/08/2020 {0}
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên Báo cáo quý 2 năm 2020 30/07/2020 {0}
Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Chăn nuôi Báo cáo quý 2 năm 2020 29/07/2020 {0}
Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nâng nghiệp và xây dựng nông thôn mới Báo cáo quý 2 năm 2020 29/07/2020 {0}
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp Báo cáo quý 2 năm 2020 28/07/2020 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) Báo cáo quý 2 năm 2020 27/07/2020 {0}
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản Báo cáo quý 2 năm 2020 24/07/2020 {0}
HTTL Bắc Bến Tre (Sở NN&PTNT Bến Tre) Báo cáo quý 2 năm 2020 23/07/2020 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) Báo cáo quý 2 năm 2020 22/07/2020 {0}
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, vải Báo cáo quý 2 năm 2020 22/07/2020 {0}
Xây dựng, cải tạo hệ thống cung cấp nước sạch và xử lý nước thải Học viện Nông nghiệp Việt Nam Báo cáo quý 2 năm 2020 21/07/2020 {0}
HTTL Tà Pao (Công ty KTCTTL Bình Thuận) Báo cáo quý 2 năm 2020 21/07/2020 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak) Báo cáo quý 2 năm 2020 21/07/2020 {0}
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) Báo cáo quý 2 năm 2020 21/07/2020 {0}
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề Báo cáo quý 2 năm 2020 21/07/2020 {0}
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ Báo cáo quý 2 năm 2020 21/07/2020 {0}
Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (WB.9) Báo cáo quý 2 năm 2020 20/07/2020 {0}
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2019-2020 tỉnh Thái Bình Báo cáo quý 2 năm 2020 20/07/2020 {0}
12345678910

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.