Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) Báo cáo quý 2 năm 2021 09/09/2021
HTTL phục vụ tưới vùng mía Định Quán Báo cáo quý 2 năm 2021 07/09/2021 {0}
Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau Báo cáo quý 2 năm 2021 07/09/2021
Phát triển giống dê cừu Báo cáo quý 2 năm 2021 06/09/2021 {0}
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên Báo cáo quý 2 năm 2021 27/08/2021 {0}
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) Báo cáo quý 2 năm 2021 23/08/2021 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Tuyên Quang) Báo cáo quý 2 năm 2021 17/08/2021 {0}
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT Đăk Lăk) Báo cáo quý 2 năm 2021 13/08/2021 {0}
SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng Báo cáo quý 2 năm 2021 08/08/2021 {0}
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) Báo cáo quý 2 năm 2021 08/08/2021 {0}
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ Báo cáo quý 2 năm 2021 30/07/2021 {0}
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (tỉnh Hà Tĩnh) Báo cáo quý 2 năm 2021 28/07/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa) Báo cáo quý 2 năm 2021 28/07/2021 {0}
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) Báo cáo quý 2 năm 2021 27/07/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) Báo cáo quý 2 năm 2021 26/07/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) Báo cáo quý 2 năm 2021 24/07/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Bình) Báo cáo quý 2 năm 2021 24/07/2021 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Tĩnh) Báo cáo quý 2 năm 2021 23/07/2021 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai Báo cáo quý 2 năm 2021 22/07/2021 {0}
Công trình chống lũ thị xã Bắc Kạn (Ban QLĐT&XDTL 2) Báo cáo quý 2 năm 2021 22/07/2021 {0}
123456

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.