Báo cáo giám sát đánh giá


Tên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Quảng Bình) GSĐG tình hình khai thác, vận hành dự án hằng năm 11/10/2022 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Khánh Hòa) GSĐG kết thúc dự án 10/02/2023 {0}
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT) GSĐG kết thúc dự án 08/02/2023 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ngãi) GSĐG đầu tư cả năm 16/03/2023 {0}
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du GSĐG đầu tư cả năm 07/03/2023 {0}
Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành GSĐG đầu tư cả năm 28/02/2023 {0}
Hồ chứa nước Thục Luyện GSĐG đầu tư cả năm 28/02/2023 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam) GSĐG đầu tư cả năm 22/02/2023 {0}
Nâng cấp trạm bơm Phù Sa GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Sửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Nam Hà và HTTL Xuân Thủy (BQLĐTXDTL1) GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021-2025 (CBĐT) GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng (BQLĐTXDTL 1) GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Đồng bằng sông Hồng (BQLĐTXDTL1) GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ cấp III trở lên (CBĐT) GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Củng cố hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ (CBĐT) GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Dự án thành phần số 16: Xây dựng bổ sung công trình phục vụ phòng chống lụt bão, kết hợp giao thông đê hữu Hồng, khu vực thượng lưu cống âu Tắc Giang, tỉnh Hà Nam GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Dự án thành phần: Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GPP tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp GSĐG đầu tư cả năm 20/02/2023 {0}
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (Ban QLĐTXDTL 10) GSĐG đầu tư cả năm 16/02/2023 {0}
12345678910