Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ Báo cáo quý 4 năm 2019 18/01/2020 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An Báo cáo quý 4 năm 2019 17/01/2020 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/01/2020 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lạng Sơn) Báo cáo quý 4 năm 2019 16/01/2020 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW) Báo cáo quý 4 năm 2019 16/01/2020 {0}
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu Báo cáo quý 4 năm 2019 16/01/2020 {0}
Phát triển giống dê cừu Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLDANN- Sở NN& PTNT Ninh Thuận) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Đầu tư xây dựng trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và cơ quan QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (ban TW) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Kiểm lâm Vùng I giai đoạn 2015-2020 (nay là Chi cục Kiểm lâm vùng I) Báo cáo quý 4 năm 2019 15/01/2020 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Hà Giang) Báo cáo quý 4 năm 2019 14/01/2020 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Bắc Cạn) Báo cáo quý 4 năm 2019 14/01/2020 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) Báo cáo quý 4 năm 2019 14/01/2020 {0}
12345

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.