Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Hồ chứa nước Eahleo 1 (Ban QLĐTXDTL 8) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLĐTXDTL 8) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Dự án ADB.8 Thủy lợi (CPO) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Ninh Bình) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Thanh Hóa Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Đồng Nai Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
TDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (Sở NNPTNT Trà Vinh) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Xây dựng Trung tâm chẩn đoán thú y TW (GĐ2) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Công ty KTCTTL Hải Dương) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Xây dựng cơ quan kiểm lâm vùng IV Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Thủy lợi Đăk Long 1 Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Cụm CTTL Ia H Đrai Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Kạn) Báo cáo quý 4 năm 2018 22/02/2019 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.