Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Khu neo đậu tránh trú bão Hòn Tre Báo cáo quý 3 năm 2011 05/06/2014 {0}
Nâng cấp HTTL Kênh Hòn Ngọc Báo cáo quý 3 năm 2011 31/12/2011
Xây dựng nhà làm việc liên cơ số 2 tại 16 Thụy Khuê-Hà Nội Báo cáo quý 3 năm 2011 24/12/2011
Xây dựng, cải tạo tiểu khu giáo dục thể chất Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và nông lâm Đông Bắc Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Nâng cấp đường liên xã Tam An - Tam Thành Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Nâng cấp đường liên xã Tiên Châu, Tiên Hà Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Sửa chữa, nâng cấp kênh N10A Bắc Phú Ninh Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm điện Tư Phú Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Nâng cấp đường liên xã Trà Mai - Trà Vân Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Nâng cấp đường Ngọc Khô - Bình Trị Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Nâng cấp đường Trà Đông - Trà Kót Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Nâng cấp tuyến đường Bình Lâm - Quế Thọ và xã Ba - xã Tư Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Sửa chữa, nâng cấp kênh chính hồ Hố Cái, kênh N1 hồ Thái Xuân và đập dâng Nà Bò Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Sửa chữa, nâng cấp kênh chính trạm bơm Xuyên Đông Báo cáo quý 3 năm 2011 23/12/2011
Dự án đầu tư xây dựng VQG Ba Vì theo dự án 661 Báo cáo quý 3 năm 2011 22/12/2011
Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Lâm và xã Ba Báo cáo quý 3 năm 2011 22/12/2011
Nâng cấp đường cụm xã A Rầng 1-2 đi Granil Báo cáo quý 3 năm 2011 22/12/2011
Nâng cấp đường Hương An - Quế Cường và Quế Xuân - Quế Hiệp Báo cáo quý 3 năm 2011 22/12/2011
Nâng cấp đường liên xã huyện Đại Lộc Báo cáo quý 3 năm 2011 22/12/2011
Cống Cái Lớn - Cái Bé (CBĐT) Báo cáo quý 3 năm 2011 22/12/2011
123456789

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.