Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Phát triển giống trâu Báo cáo quý 1 năm 2017 24/06/2017 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Tuyên Quang) Báo cáo quý 1 năm 2017 23/06/2017
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Lâm Đồng) Báo cáo quý 1 năm 2017 23/06/2017 {0}
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Lâm Đồng Báo cáo quý 1 năm 2017 22/06/2017 {0}
Sửa chữa, thay thế cửa van các cống vùng ĐBSCL để đóng mở chủ động Báo cáo quý 1 năm 2017 22/06/2017 {0}
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) Báo cáo quý 1 năm 2017 20/06/2017 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum) Báo cáo quý 1 năm 2017 05/06/2017 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) Báo cáo quý 1 năm 2017 30/05/2017 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) Báo cáo quý 1 năm 2017 30/05/2017 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Thanh Hóa) Báo cáo quý 1 năm 2017 23/05/2017 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Daklak) Báo cáo quý 1 năm 2017 23/05/2017 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Đak Nông) Báo cáo quý 1 năm 2017 23/05/2017 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) Báo cáo quý 1 năm 2017 22/05/2017 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) Báo cáo quý 1 năm 2017 22/05/2017
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Kiên Giang (WB.6) Báo cáo quý 1 năm 2017 22/05/2017
Chương trình UN-REDD giai đoạn 2 Báo cáo quý 1 năm 2017 18/05/2017 {0}
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang Báo cáo quý 1 năm 2017 17/05/2017 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn tỉnh Cà Mau (WB.6) Báo cáo quý 1 năm 2017 15/05/2017 {0}
Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) Báo cáo quý 1 năm 2017 15/05/2017 {0}
TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn thành phố Cần Thơ (WB.6) Báo cáo quý 1 năm 2017 15/05/2017 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.