Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 Báo cáo quý 4 năm 2019 20/02/2020 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Đắk Lắk) Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh) Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản Báo cáo quý 4 năm 2019 18/02/2020 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLĐT&XDTL 9) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Dự án KFW10 (ban TW) Báo cáo quý 4 năm 2019 17/02/2020 {0}
Nghiên cứu, ứng dụng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong lĩnh vực nông nghiệp Báo cáo quý 4 năm 2019 16/02/2020
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và NNPTNT Đăk Lăk) Báo cáo quý 4 năm 2019 14/02/2020 {0}
Hồ chứa nước Xà Dề Phìn Báo cáo quý 4 năm 2019 14/02/2020 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Nông) Báo cáo quý 4 năm 2019 14/02/2020 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.