Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Tiểu dự án HTTL Bắc Vàm Nao Báo cáo quý 4 năm 2017 22/02/2018 {0}
Dự án WB.6 (Mô hình thí điểm tỉnh An Giang) Báo cáo quý 4 năm 2017 22/02/2018 {0}
Dự án WB.6 (IPM An Giang) Báo cáo quý 4 năm 2017 22/02/2018 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang Báo cáo quý 4 năm 2017 22/02/2018 {0}
Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, Tỉnh An Giang Báo cáo quý 4 năm 2017 22/02/2018 {0}
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) Báo cáo quý 4 năm 2017 21/02/2018
Nâng cấp tuyến đường cấp phối 6B từ Văn phòng Vườn đi đồn biên phòng 751, 749 VQG Yok Đôn Báo cáo quý 4 năm 2017 21/02/2018 {0}
Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Đại học Lâm nghiệp, giai đoạn 2011-2015 Báo cáo quý 4 năm 2017 12/02/2018 {0}
Hoàn thiện ký túc xá 11 tầng, trường Đại học Lâm nghiệp Báo cáo quý 4 năm 2017 12/02/2018 {0}
Phát triển giống trâu Báo cáo quý 4 năm 2017 12/02/2018 {0}
HTTL phục vụ nuôi trồng thủy sản Tầm Vu Lộ, huyện Cầu Ngang Báo cáo quý 4 năm 2017 10/02/2018 {0}
Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu (GĐ1) Báo cáo quý 4 năm 2017 09/02/2018 {0}
Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn Báo cáo quý 4 năm 2017 09/02/2018 {0}
Nâng cấp mở rộng cảng cá Bình Đại Báo cáo quý 4 năm 2017 09/02/2018 {0}
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam Báo cáo quý 4 năm 2017 07/02/2018 {0}
Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng) Báo cáo quý 4 năm 2017 07/02/2018 {0}
Sản xuất giống lạc, đậu tương Báo cáo quý 4 năm 2017 06/02/2018
Dự án FORMIS 2 Báo cáo quý 4 năm 2017 06/02/2018 {0}
Trung tâm quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản miền Bắc Báo cáo quý 4 năm 2017 06/02/2018 {0}
Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham Báo cáo quý 4 năm 2017 06/02/2018 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.