Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW) Báo cáo quý 3 năm 2017 15/12/2017 {0}
Xây dựng nhà lưu trữ, bảo quản và xử lý mẫu tiêu bản cho Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam Báo cáo quý 3 năm 2017 27/11/2017 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) Báo cáo quý 3 năm 2017 27/11/2017 {0}
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Nam Định năm 2017 Báo cáo quý 3 năm 2017 25/11/2017 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) Báo cáo quý 3 năm 2017 24/11/2017 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Kon Tum) Báo cáo quý 3 năm 2017 23/11/2017 {0}
Đầu tư nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) Báo cáo quý 3 năm 2017 23/11/2017 {0}
Hồ Đạ Lây Báo cáo quý 3 năm 2017 17/11/2017 {0}
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía Báo cáo quý 3 năm 2017 16/11/2017 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (ban TW) Báo cáo quý 3 năm 2017 10/11/2017 {0}
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) Báo cáo quý 3 năm 2017 10/11/2017 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) Báo cáo quý 3 năm 2017 03/11/2017 {0}
Cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh Báo cáo quý 3 năm 2017 03/11/2017 {0}
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn Báo cáo quý 3 năm 2017 03/11/2017 {0}
Cải tạo, nâng cấp CSHT đồng muối Ròn Báo cáo quý 3 năm 2017 01/11/2017 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Yên) Báo cáo quý 3 năm 2017 28/10/2017 {0}
Hồ Cửa Đạt - Phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã (Ban 3, vốn trái phiếu CP) Báo cáo quý 3 năm 2017 27/10/2017 {0}
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy nông Đa Độ Báo cáo quý 3 năm 2017 24/10/2017 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phác thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) Báo cáo quý 3 năm 2017 24/10/2017 {0}
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội Báo cáo quý 3 năm 2017 23/10/2017 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.