Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu Báo cáo quý 3 năm 2018 11/12/2018 {0}
Hồ chứa nước Cánh Tạng (Ban QLĐTXDTL 1) Báo cáo quý 3 năm 2018 10/12/2018 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) Báo cáo quý 3 năm 2018 03/12/2018 {0}
Khu nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao công nghệ công nghiệp rừng Báo cáo quý 3 năm 2018 28/11/2018 {0}
Hạ tầng vùng sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại Vân Đồn Báo cáo quý 3 năm 2018 21/11/2018 {0}
Cải tạo, xây dựng đường giao thông VQG Cát Tiên Báo cáo quý 3 năm 2018 14/11/2018 {0}
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III Báo cáo quý 3 năm 2018 09/11/2018 {0}
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước Báo cáo quý 3 năm 2018 09/11/2018 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau Báo cáo quý 3 năm 2018 09/11/2018 {0}
Hồ chứa nước Cánh Tạng (UBND huyện Lạc Sơn) Báo cáo quý 3 năm 2018 06/11/2018 {0}
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Vĩnh Phúc) Báo cáo quý 3 năm 2018 05/11/2018 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Nghệ An) Báo cáo quý 3 năm 2018 05/11/2018 {0}
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang Báo cáo quý 3 năm 2018 02/11/2018 {0}
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản Báo cáo quý 3 năm 2018 31/10/2018 {0}
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre Báo cáo quý 3 năm 2018 31/10/2018
Dự án KFW10 tỉnh Quảng Nam Báo cáo quý 3 năm 2018 30/10/2018 {0}
HTTL Bắc Bến Tre (Ban QLĐT&XDTL 10) Báo cáo quý 3 năm 2018 30/10/2018 {0}
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) Báo cáo quý 3 năm 2018 30/10/2018 {0}
Kênh Mây Phốp - Ngã Hậu (Ban QLĐTXDTL 10) Báo cáo quý 3 năm 2018 30/10/2018 {0}
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) Báo cáo quý 3 năm 2018 30/10/2018 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.