Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Hồ Đạ Lây Báo cáo quý 1 năm 2019 24/04/2019 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông Báo cáo quý 1 năm 2019 24/04/2019 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo quý 1 năm 2019 24/04/2019 {0}
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre Báo cáo quý 1 năm 2019 23/04/2019 {0}
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) Báo cáo quý 1 năm 2019 23/04/2019 {0}
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO) Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa) Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Sản xuất một số giống cây ăn quả chủ lực các tỉnh phía Nam giai đoạn 2011-2020 Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
HTTL tiểu vùng III - Nam Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Cái Nước Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Dự án KEXIM1 (ban CPO) Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Cống Tha La, Trà Sư Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lạng Sơn) Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Hồ chứa nước Xà Dề Phìn Báo cáo quý 1 năm 2019 19/04/2019 {0}
Hạ tầng thủy lợi phục vụ thâm canh mía tỉnh Thanh Hóa Báo cáo quý 1 năm 2019 19/04/2019 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) Báo cáo quý 1 năm 2019 19/04/2019 {0}
Nâng cấp cống Cầu Xe Báo cáo quý 1 năm 2019 19/04/2019 {0}
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa) Báo cáo quý 1 năm 2019 19/04/2019 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.