Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản Báo cáo quý 1 năm 2019 23/05/2019 {0}
Trạm bơm Tri Phương II Báo cáo quý 1 năm 2019 23/05/2019 {0}
Đầu tư xây dựng Mở rộng Cảng cá Tắc Cậu (Giai đoạn II) Báo cáo quý 1 năm 2019 22/05/2019 {0}
Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (WB.9) Báo cáo quý 1 năm 2019 16/05/2019 {0}
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang Báo cáo quý 1 năm 2019 14/05/2019 {0}
Dự án bảo tồn voi và kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020 Báo cáo quý 1 năm 2019 07/05/2019 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) Báo cáo quý 1 năm 2019 06/05/2019 {0}
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa) Báo cáo quý 1 năm 2019 06/05/2019 {0}
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên Báo cáo quý 1 năm 2019 04/05/2019 {0}
Nâng cấp và mở rộng cảng cá Trần Đề Báo cáo quý 1 năm 2019 02/05/2019 {0}
Sản xuất giống khoai lang giai đoạn 2011-2020 Báo cáo quý 1 năm 2019 01/05/2019 {0}
Xây dựng Chi cục Kiểm lâm vùng III Báo cáo quý 1 năm 2019 26/04/2019 {0}
Lồng ghép các hoạt động nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ tăng trưởng xanh trong nông nghiệp Báo cáo quý 1 năm 2019 26/04/2019 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường Báo cáo quý 1 năm 2019 24/04/2019 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông Báo cáo quý 1 năm 2019 24/04/2019 {0}
Hồ Đạ Lây Báo cáo quý 1 năm 2019 24/04/2019 {0}
Dự án quản lý và giảm nhẹ lũ và hạn tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng(ban CPO) Báo cáo quý 1 năm 2019 23/04/2019 {0}
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre Báo cáo quý 1 năm 2019 23/04/2019 {0}
Cống Tha La, Trà Sư Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
Hệ thống thủy lợi tiểu vùng II,III, V Cà Mau Báo cáo quý 1 năm 2019 22/04/2019 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.