Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLĐT&XDTL 9) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Dự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm quan trắc môi trường biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Cống Tha La, Trà Sư Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Hồ chứa nước Eahleo 1 (UBND huyện Eahleo) Báo cáo quý 3 năm 2018 18/10/2018 {0}
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
Xây dựng hệ thống trực canh, cảnh báo thiên tai, đa mục tiêu (GĐ1) Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Đak Nông) Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
Dự án KFW10 tỉnh Gia Lai Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
Hồ chứa nước Ngòi Giành Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018 tỉnh Hải Dương Báo cáo quý 3 năm 2018 17/10/2018 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.