Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Dự án Bảo vệ và phát triển rừng của Vườn QG Cát Tiên giai đoạn 2016-2020 Báo cáo quý 2 năm 2017 04/08/2017 {0}
Xây dựng, nâng cấp trạm kiểm lâm và một số công trình bảo vệ rừng VQG Cát Tiên Báo cáo quý 2 năm 2017 02/08/2017 {0}
Cải tạo, xây dựng đường giao thông VQG Cát Tiên Báo cáo quý 2 năm 2017 02/08/2017 {0}
Xây dựng nhà lưu trữ, bảo quản và xử lý mẫu tiêu bản cho Bảo tàng Tài nguyên rừng Việt Nam Báo cáo quý 2 năm 2017 31/07/2017 {0}
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Thái Bình năm 2017 Báo cáo quý 2 năm 2017 31/07/2017 {0}
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Lai Châu) Báo cáo quý 2 năm 2017 30/07/2017 {0}
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Phú Thọ) Báo cáo quý 2 năm 2017 28/07/2017 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Phú Yên) Báo cáo quý 2 năm 2017 28/07/2017 {0}
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) Báo cáo quý 2 năm 2017 28/07/2017 {0}
Xây dựng nâng cấp Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp giai đoạn II Báo cáo quý 2 năm 2017 27/07/2017 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phác thải CO2 - KFW8 (Yên Bái) Báo cáo quý 2 năm 2017 27/07/2017 {0}
Tăng cường phương tiện trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nâng cao năng lực dự báo phòng cháy, chữa cháy rừng Báo cáo quý 2 năm 2017 26/07/2017 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai Báo cáo quý 2 năm 2017 25/07/2017 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) Báo cáo quý 2 năm 2017 25/07/2017 {0}
Đầu tư nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) Báo cáo quý 2 năm 2017 25/07/2017 {0}
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình Báo cáo quý 2 năm 2017 24/07/2017 {0}
Dự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO) Báo cáo quý 2 năm 2017 24/07/2017 {0}
Nghiên cứu triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp sạch ít phát thải khí nhà kính Báo cáo quý 2 năm 2017 24/07/2017 {0}
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Dương Báo cáo quý 2 năm 2017 22/07/2017 {0}
Dự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Hải Dương năm 2017 Báo cáo quý 2 năm 2017 21/07/2017 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.