Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk Báo cáo quý 3 năm 2019 02/12/2019 {0}
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang Báo cáo quý 3 năm 2019 22/11/2019 {0}
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 Báo cáo quý 3 năm 2019 21/11/2019 {0}
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 Báo cáo quý 3 năm 2019 20/11/2019 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lào Cai) Báo cáo quý 3 năm 2019 19/11/2019 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (CPO) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/11/2019 {0}
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi Báo cáo quý 3 năm 2019 14/11/2019 {0}
Cống âu thuyền Ninh Quới (Ban QLĐTXDTL 10) Báo cáo quý 3 năm 2019 11/11/2019 {0}
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) Báo cáo quý 3 năm 2019 08/11/2019 {0}
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT Báo cáo quý 3 năm 2019 07/11/2019 {0}
Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5) Báo cáo quý 3 năm 2019 07/11/2019 {0}
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) Báo cáo quý 3 năm 2019 07/11/2019 {0}
HTTL trạm bơm cống Xuân Hòa (ban QLĐTXDTL 10) Báo cáo quý 3 năm 2019 01/11/2019 {0}
Hồ chứa nước Nam Xuân Báo cáo quý 3 năm 2019 30/10/2019 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ) Báo cáo quý 3 năm 2019 28/10/2019 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Phú Thọ) Báo cáo quý 3 năm 2019 28/10/2019 {0}
Đầu tư nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghiệp tập trung tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) Báo cáo quý 3 năm 2019 25/10/2019 {0}
Tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ Báo cáo quý 3 năm 2019 24/10/2019 {0}
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum) Báo cáo quý 3 năm 2019 24/10/2019 {0}
Đầu tư xây dựng Trường Trung học công nghệ lương thực thực phẩm Báo cáo quý 3 năm 2019 24/10/2019 {0}
123456789

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.