Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Đầu tư xây dựng trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và cơ quan QLCL Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ Báo cáo quý 1 năm 2018 14/06/2018 {0}
Hệ thống thủy lợi Nà Sản (UBND huyện Mai Sơn) Báo cáo quý 1 năm 2018 09/06/2018
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) thành phố Hà Nội Báo cáo quý 1 năm 2018 31/05/2018
Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước Báo cáo quý 1 năm 2018 29/05/2018 {0}
Cải tạo, xây dựng Trường Trung cấp Lâm nghiệp Tây Nguyên Báo cáo quý 1 năm 2018 24/05/2018 {0}
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang Báo cáo quý 1 năm 2018 23/05/2018 {0}
Nâng cấp mở rộng cảng cá Cửa Hội Báo cáo quý 1 năm 2018 23/05/2018 {0}
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước) Báo cáo quý 1 năm 2018 21/05/2018 {0}
Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ tổn thương ven biển Việt Nam Báo cáo quý 1 năm 2018 14/05/2018 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Giang) Báo cáo quý 1 năm 2018 14/05/2018 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Hà Giang) Báo cáo quý 1 năm 2018 10/05/2018 {0}
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) Báo cáo quý 1 năm 2018 07/05/2018 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ninh Thuận) Báo cáo quý 1 năm 2018 03/05/2018 {0}
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) Báo cáo quý 1 năm 2018 02/05/2018 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) Báo cáo quý 1 năm 2018 28/04/2018 {0}
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa) Báo cáo quý 1 năm 2018 28/04/2018 {0}
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) Báo cáo quý 1 năm 2018 28/04/2018 {0}
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu Báo cáo quý 1 năm 2018 26/04/2018 {0}
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) Báo cáo quý 1 năm 2018 26/04/2018 {0}
Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (Quảng Ninh) Báo cáo quý 1 năm 2018 26/04/2018 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.