Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Dự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO) Báo cáo quý 2 năm 2018 10/08/2018 {0}
Hạ tầng vùng Nuôi trồng thủy sản ruộng trũng Ninh Bình Báo cáo quý 2 năm 2018 10/08/2018 {0}
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) Báo cáo quý 2 năm 2018 10/08/2018 {0}
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXDTL 3) Báo cáo quý 2 năm 2018 09/08/2018 {0}
Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Long An) Báo cáo quý 2 năm 2018 09/08/2018 {0}
Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (UBND huyện Nông Cống) Báo cáo quý 2 năm 2018 09/08/2018 {0}
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn QG Ba Vì (giai đoạn 1) Báo cáo quý 2 năm 2018 03/08/2018 {0}
Nâng cấp hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS khu vực tây đường tránh TP Long Xuyên Báo cáo quý 2 năm 2018 26/07/2018 {0}
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO) Báo cáo quý 2 năm 2018 25/07/2018 {0}
Dự án KEXIM1 (ban CPO) Báo cáo quý 2 năm 2018 25/07/2018 {0}
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Long An Báo cáo quý 2 năm 2018 25/07/2018 {0}
Đập ngăn mặn sông Hiếu Báo cáo quý 2 năm 2018 24/07/2018 {0}
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5) Báo cáo quý 2 năm 2018 24/07/2018 {0}
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam Báo cáo quý 2 năm 2018 24/07/2018 {0}
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) Báo cáo quý 2 năm 2018 24/07/2018 {0}
Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB.7 (Thanh Hóa) Báo cáo quý 2 năm 2018 23/07/2018 {0}
Hồ Đạ Lây Báo cáo quý 2 năm 2018 23/07/2018 {0}
Mở rộng hệ thống nuôi giữ và nhân giống thủy cầm Báo cáo quý 2 năm 2018 23/07/2018 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) Báo cáo quý 2 năm 2018 19/07/2018 {0}
Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) tỉnh Hải Dương Báo cáo quý 2 năm 2018 19/07/2018 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.