Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèm
HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Hồ Bản Mồng (Hợp phần đền bù, tái định cư) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Hồ chứa nước Bản Lải (Sở NN&PTNT) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLTDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Hà Tĩnh) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Tăng cường năng lực, trang thiết bị nghiên cứu công nghệ sinh học biển cho Viện nghiên cứu hải sản Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre Báo cáo quý 3 năm 2019 15/10/2019 {0}
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Công ty KTCTTL Bắc Hưng Hải) Báo cáo quý 3 năm 2019 14/10/2019 {0}
Phát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu Báo cáo quý 3 năm 2019 14/10/2019 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc) Báo cáo quý 3 năm 2019 14/10/2019 {0}
Dự án KFW10 (ban TW) Báo cáo quý 3 năm 2019 14/10/2019 {0}
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) Báo cáo quý 3 năm 2019 14/10/2019 {0}
Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Sóc Trăng) Báo cáo quý 3 năm 2019 14/10/2019 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) Báo cáo quý 3 năm 2019 14/10/2019 {0}
1234567

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.