Báo cáo giám sát đánh giáTên dự án
Tỉnh
Lĩnh vực:
Năm: Quý:

Tên dự ánKỳ báo cáoNgày báo cáoFile đính kèmQuyền truy cập
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Cao Bằng) Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình) Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Trị) Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Nông nghiệp & PTNT Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
HTTL phục vụ NTTS Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
HTTL tiểu vùng X-Nam Cà Mau (WB.6) Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Tiểu dự án HTTL Bắc Vàm Nao Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Dự án WB.6 (Mô hình thí điểm tỉnh An Giang) Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Dự án WB.6 (IPM An Giang) Báo cáo quý 3 năm 2017 20/10/2017 {0}
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Lào Cai) Báo cáo quý 3 năm 2017 19/10/2017 {0}
Sửa chữa nâng cấp cống Neo, kênh Cửu An, âu thuyền An Thổ thuộc HTTL Bắc Hưng Hải Báo cáo quý 3 năm 2017 18/10/2017 {0}
Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm KHSX LN Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 Báo cáo quý 3 năm 2017 18/10/2017 {0}
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) Báo cáo quý 3 năm 2017 18/10/2017 {0}
Dự án quản lý thiên tai WB.5 (Ban QLDA ĐTXD ngành NN và PTNT tỉnh Quảng Bình) Báo cáo quý 3 năm 2017 18/10/2017 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) Báo cáo quý 3 năm 2017 18/10/2017 {0}
Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung Giai đoạn II (Bình Định) Báo cáo quý 3 năm 2017 18/10/2017 {0}
Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phác thải CO2 - KFW8 (Bắc Cạn) Báo cáo quý 3 năm 2017 17/10/2017 {0}
Dự án WB.8 Thủy lợi (Lạng Sơn) Báo cáo quý 3 năm 2017 17/10/2017 {0}
Dự án Phát triển CSHT nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La) Báo cáo quý 3 năm 2017 17/10/2017 {0}
12345678910...>>

 

Cơ sở dữ liệu này có số liệu giám sát đánh giá từ quý 3 năm 2011. Quyền truy cập do các đơn vị báo cáo đặt khi cập nhật.