Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
  Mã dự án7402971
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 2225/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 196999 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 01/2022 0 0 04/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 02/2022 0 0 04/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 03/2022 0 0 04/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 04/2022 0 0 04/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh) 05/2022 0 0 04/05/2022
Tổng số:   0 0