Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang
  Mã dự án7491010
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Kiên Giang
  Địa điểm thực hiệnKiên Giang
  Quyết định phê duyệt 2423/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 12/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2015 - 2022
  Tổng mức đầu tư 350522 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 02/2022 2702 133 23/03/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 03/2022 6465 4146 23/03/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 04/2022 10823 257 22/04/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 05/2022 8806 8806 24/05/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang 06/2022 21800 3835 24/06/2022
Tổng số:   50596 17177