Thông tin dự án
 • Tên dự ánCải tạo, nâng cấp trường Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng
  Mã dự án7567264
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng Lương thực thực phẩm
  Địa điểm thực hiệnĐà Nẵng
  Quyết định phê duyệt 4405; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 55000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện