Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Hà Tĩnh)
  Mã dự án7523419
  Đơn vị báo cáoBan QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 484300 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Tĩnh) 02/2022 0 0 27/02/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Tĩnh) 03/2022 0 0 21/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hà Tĩnh) 04/2022 0 0 21/04/2022
Tổng số:   0 0