Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi)
  Mã dự án7568037
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
  Địa điểm thực hiệnTây Ninh
  Quyết định phê duyệt 692/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 28/02/2019
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 157500 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 01/2022 0 0 26/04/2022
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 02/2022 0 0 26/04/2022
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 03/2022 0 0 24/03/2022
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 04/2022 0 0 26/04/2022
Tổng số:   0 0