Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du
  Mã dự án7923678
  Đơn vị báo cáoBan QLDAĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Kiên Giang
  Địa điểm thực hiệnKiên Giang
  Quyết định phê duyệt 5136/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2025
  Tổng mức đầu tư 405000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du 01/2024 2000 0 13/03/2024
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du 02/2024 3500 0 13/03/2024
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du 03/2024 3000 70000 18/04/2024
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du 04/2024 26500 0 18/04/2024
Tổng số:   35000 70000