Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du
  Mã dự án7923678
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang
  Địa điểm thực hiệnKiên Giang
  Quyết định phê duyệt 5136/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 30/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2025
  Tổng mức đầu tư 405000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du 01/2023 100 0 07/03/2023
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du 02/2023 100 0 07/03/2023
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du 03/2023 100 33 07/03/2023
Tổng số:   300 33