Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên (CBĐT)
  Mã dự án7910738
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10
  Địa điểm thực hiệnCần Thơ
  Quyết định phê duyệt 0; Ngày phê duyệt 01/01/1980
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên (CBĐT) 01/2022 0 0 17/02/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên (CBĐT) 02/2022 0 0 17/02/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên (CBĐT) 03/2022 457 516 23/03/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên (CBĐT) 04/2022 0 0 16/04/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên (CBĐT) 05/2022 0 116 14/05/2022
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực TP HCM và Tây nguyên (CBĐT) 06/2022 0 0 24/06/2022
Tổng số:   457 632