Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần số 2: Tăng cường năng lực Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam giai đoạn 2021-2025 tại thành phố Hồ Chí Minh
  Mã dự án7985661
  Đơn vị báo cáoViện Quy hoạch thủy lợi miền Nam
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt 2730; Ngày phê duyệt 19/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2025
  Tổng mức đầu tư 40000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện