Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường cán bộ quản lý NN và PTNT 2
  Địa điểm thực hiệnTP. Hồ Chí Minh
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 0 - 0
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện