Thông tin dự án
 • Tên dự ánHTTL Tân Mỹ (Ban QLDANN- Sở NN& PTNT Ninh Thuận)
  Mã dự án7042312
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận
  Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
  Quyết định phê duyệt 4556; Ngày phê duyệt 23/11/2018
  Giai đoạn thực hiện 2008 - 2021
  Tổng mức đầu tư 620073 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện