Thông tin dự án

Mã dự án
Tên dự án
Chủ đầu tư
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếm


Tên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Dự án thành phần số 01 - Hồ chứa nước Ia Tun Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum Thủy lợi 2023 - 2026 Kon Tum
Dự án thành phần số 14: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Thủy lợi 2023 - 2025 Nghệ An
Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 Thủy lợi 0 - 0 Khánh Hòa
Dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa nước tỉnh Điện Biên Ban QLDA các công trình NN và PTNT tỉnh Điện Biên Thủy lợi 2023 - 2025 Điện Biên
Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương Vườn quốc gia Cúc Phương Kiểm lâm 2023 - 0 Ninh Bình
Dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Thủy lợi 2023 - 2025 Thanh Hóa
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận Thủy lợi 2023 - 2025 Bình Thuận
Tăng cường khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Kẻ Gỗ (BQDAĐTXD tỉnh Hà Tĩnh) Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh Thủy lợi 2023 - 2026 Hà Tĩnh
Dự án thành phần số 06: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình Thủy lợi 2023 - 2025 Quảng Bình
Dự án thành phần số 07: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Bàu Nhum, tỉnh Quảng Bình Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị Thủy lợi 2023 - 2025 Quảng Bình
dự án thành phần số 11: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Cao Bằng Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng Thủy lợi 2023 - 2025 Cao Bằng
Dự án thành phần số 1: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Núi Cốc và hạ du, tỉnh Thái Nguyên Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên Thủy lợi 2023 - 2025 Thái Nguyên
Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (UBND huyện Nga Sơn) UBND huyện Nga Sơn Thủy lợi 2023 - 2026 Thanh Hóa
Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (UBND huyện Hà Trung) UBND huyện Hà Trung Thủy lợi 2023 - 2025 Thanh Hóa
Dự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh Thủy lợi 2023 - 2025 Hà Tĩnh
Dự án thành phần số 03: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bắc Giang Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc sông Thương Thủy lợi 2023 - 2025 Bắc Giang
Dự án thành phần số 2: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn đập Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc Thủy lợi 2023 - 2025 Vĩnh Phúc
Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn Trường chính sách công và Phát triển nông thôn Đại học 2023 - 2025 TP. Hồ Chí Minh
Trạm bơm Lãng Sơn (Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc sông Thương) Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc sông Thương Thủy lợi 2023 - 2025 Bắc Giang
Trạm bơm Hoàng Khánh (UBND huyện Hoằng Hóa) UBND huyện Hoằng Hóa Thủy lợi 2023 - 2025 Thanh Hóa
12345678910...>>