Thông tin dự án

Mã dự án
Tên dự án
Chủ đầu tư
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếm


Tên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Dự án thành phần số 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây (Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Thạnh, Long An) Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Thạnh, Long An Thủy lợi 2022 - 2025 Long An
Dự án thành phần số 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây (Ban QLDA ĐTXD huyện Thạnh Hóa, Long An) Ban QLDA ĐTXD huyện Thạnh Hóa, Long An Thủy lợi 2022 - 2025 Long An
Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 (UBND huyện Cam Lâm) UBND huyện Cam Lâm Thủy lợi 2023 - 2027 Khánh Hòa
Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 (UBND huyện Diên Khánh) UBND huyện Diên Khánh Thủy lợi 2023 - 2027 Khánh Hòa
Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 (UBND huyện Khánh Vĩnh) UBND huyện Khánh Vĩnh Thủy lợi 2023 - 2027 Khánh Hòa
Xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025 (Hợp phần số 2) Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp Công nghệ thông tin 2023 - 2025 Hà Nội
Xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025 (hợp phần số 1) Văn phòng Bộ NN và PTNT Công nghệ thông tin 2023 - 2025 Hà Nội
Bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng – KfW11 Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp Lâm nghiệp 2024 - 2027 Nam Định
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (Ban QLDA và PTQĐ thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) Ban QLDA và phát triển quỹ đất thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp Thủy lợi 2022 - 2025 Đồng Tháp
Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Hưng, Long An) Ban QLĐTXD huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Thủy lợi 2022 - 2025 Long An
Dự án thành phần số 9: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Phước Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Thủy lợi 2023 - 2025 Bình Phước
Dự án thành phần số 02: Hồ chứa nước Đắk Rô Gia Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum Thủy lợi 0 - 0 Kon Tum
Dự án thành phần 2: Sửa chữa cải tạo Trụ sở Cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP. Hồ Chí Minh Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT tại TP.Hồ Chí Minh Hoạt động QLNN 2023 - 2026 TP. Hồ Chí Minh
Hồ Krông Pach thượng GĐ2 (Ban ĐTXD Huyện Ea kar) Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Ea Kar Thủy lợi 2023 - 2026 Đắc Lăk
Hồ Krông Pach thượng GĐ2 (Ban QLĐTXDTL8) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Thủy lợi 2023 - 2026 Đắc Lăk
Dự án thành phần: Sửa chữa cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT tại thành phố Hà Nội Văn phòng Bộ NN và PTNT Hoạt động QLNN 2023 - 2025 Hà Nội
Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 (Ban QLĐTXDNN Khánh Hòa) Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Khánh Hòa Thủy lợi 2020 - 2027 Khánh Hòa
Dự án thành phần số 01 - Hồ chứa nước Ia Tun Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kon Tum Thủy lợi 2023 - 2026 Kon Tum
Dự án thành phần số 14: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Thủy lợi 2023 - 2025 Nghệ An
Hệ thống dẫn nước Hồ Sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 Thủy lợi 2020 - 2027 Khánh Hòa
12345678910...>>