Thông tin dự án

Mã dự án
Tên dự án
Chủ đầu tư
Ngành/ Lĩnh vực Tỉnh  
Tìm kiếm


Tên dự ánChủ đầu tưNgành/ Lĩnh vựcThời gian thực hiệnTỉnh
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB Hậu Giang) Ban QLDAĐTXD huyện Châu Thành - Hậu Giang Đê điều 2022 - 2025 Hậu Giang
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Đê điều 2022 - 2025 Tiền Giang
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Đê điều 2022 - 2025 Tiền Giang
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB Long An) Ban QLDAĐTXD thành phố Tân An, tỉnh Long An Đê điều 2022 - 2025 Long An
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thị xã Tân Châu, An Giang) Ban QLDAĐTXD khu vực thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Đê điều 2022 - 2025 An Giang
Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB Sóc Trăng) Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án XLSLCB bờ sông bờ biển khu vực ĐBSCL Đê điều 2022 - 2025 Sóc Trăng
Dự án thành phần số 1: Công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành (Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Châu Thành) Ban QLDA và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Thủy lợi 2022 - 2025 Tiền Giang
Nâng cấp mở rộng Hệ thống thủy lợi hồ Núi Ngang - Liệt Sơn Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 Thủy lợi 0 - 0 Quảng Ngãi
Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ Trồng trọt 2022 - 2024 Bình Định
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu sản xuất giống sắn Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam Trồng trọt 2023 - 2025 Đồng Nai
Nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất giống rau hoa quả khu vực phía Bắc Viện nghiên cứu rau quả Trồng trọt 2023 - 2025 Hà Nội
Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển vườn giống gốc cây ăn quả chủ lực khu vực phía Nam Viện Cây ăn quả miền Nam Trồng trọt 2023 - 2025 Tiền Giang
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống lúa xuất khẩu Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long Trồng trọt 0 - 0 Cần Thơ
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống lúa thuần cho các tỉnh phía Bắc Viện cây lương thực và cây thực phẩm Trồng trọt 0 - 0 Hải Dương
Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống một số cây trồng vùng khô hạn Nam Trung Bộ Viện nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố Trồng trọt 2023 - 2025 Ninh Thuận
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc Bảo vệ thực vật 2023 - 2026 Hưng Yên
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trạm KDTV Cầu Treo, thuộc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VI Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI Bảo vệ thực vật 2023 - 2026 Hà Tĩnh
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III Bảo vệ thực vật 2023 - 2025 Đà Nẵng
Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I và Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I Bảo vệ thực vật 0 - 0 Hà Nội
Dự án thành phần số 2: Đầu tư xây dựng Trung tâm quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III Khoa học 0 - 0 Khánh Hòa
12345678910...>>