Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
141/391 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban QLDA ADB10 (CPO Thủy lợi) Dự án quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu (ADB.10)
Ban QLDA ADB9 (CPO Thủy lợi) Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng BĐKH (dự án ADB.9 thành phần Bộ NNPTNT)
Ban QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang Dự án thành phần số 03: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 4: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Bắc Giang
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Lâm Đồng Hồ chứa nước Đạ Sị (Sở NNPTNT Lâm Đồng)
Hệ thống kênh mương hồ Đạ Lây, Đạ Sị
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên
Hồ Suối Cái
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận HTTL Tân Mỹ (Ban QLDANN- Sở NN& PTNT Ninh Thuận)
Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh Cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2)
Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Hưng Yên Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, vải
Ban QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị)
Cụm công trình Khe Mước - Bến Than (BQLDTXDNN Quảng Trị)
Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Cụm hồ tỉnh Bình Phước
Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực Cổ Phúc huyện Trấn Yên và khu vực phường Hợp Minh thành Phố Yên Bái
Ban QLDA đê điều Nghệ An Dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (TCLN) Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần TCLN)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Nghệ An Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Bắc Cạn Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Bắc Cạn)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Hà Giang Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Hà Giang)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Lai Châu Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lai Châu)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Lào Cai Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Lào Cai)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp tỉnh Yên Bái Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (Yên Bái)
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Nam)
Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc)
Dự án thành phần số 02: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 2: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Vĩnh Phúc
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định)
Ban QLDA phát triển thủy sản bền vững (CPO Nông nghiệp) Phát triển thủy sản bền vững (dự án thành phần của Bộ NNPTNT)
Ban QLDA VNSAT Cần Thơ Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ
Ban QLDA VNSAT Đăk Lak Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Lăk
Ban QLDA VNSAT Đồng Tháp Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp
Ban QLDA VNSAT Kiên Giang Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang
Ban QLDA VNSAT KonTum Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
Ban QLDA VNSAT Sóc Trăng Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng
Ban QLDA WB.8 Bộ Công thương Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương
Ban QLDA WB.8 Bộ Tài nguyên và Môi trường Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Bắc Giang Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Bình Thuận Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Đăk Lăk Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Lăk)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Ninh Bình Dự án WB.8 Thủy lợi (Ninh Bình)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Ninh Thuận Dự án WB.8 Thủy lợi (Ninh Thuận)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Thọ Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Ninh Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Tuyên Quang Dự án WB.8 Thủy lợi (Tuyên Quang)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Thái Nguyên Dự án WB.8 Thủy lợi (Thái Nguyên)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Yên Bái Dự án WB.8 Thủy lợi (Yên Bái)
Ban QLDA WB.9 An Giang Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, Tỉnh An Giang (WB.9)
Ban QLDA WB.9 Bạc Liêu Đầu tư xây dựng CSHT phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng BĐKH ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP Bạc Liêu (WB.9)
Ban QLDA WB.9 Đồng Tháp Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (WB.9)
Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Dự án thành phần số 10: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nam Định
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 Hồ chứa nước Bản Lải (Ban QLĐT&XDTL 2)
Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh miền núi phía Bắc (CBĐT)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXDTL 3)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 Đập ngăn mặn sông Hiếu (Ban QLĐTXDTL 5)
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7)
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 )
Hồ La Ngà 3
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT)
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLĐTXDTL 8)
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Chư Prong)
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Easup)
Ban quản lý và duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội Dự án thành phần số 13: Hoàn thiện tuyến đê tả Đáy đoạn từ K10 + 200 - K14 + 700 thành phố Hà Nội
Dự án thành phần số 9: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê thành phố Hà Nội
Báo Nông nghiệp Việt Nam Đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất các chi nhánh và trụ sở Báo Nông nghiệp Việt Nam
BQL dự án quy hoạch Tổng cục thủy sản Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải Sửa chữa, nâng cấp HTTL Bắc Hưng Hải (GĐ2)
Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
Cục Kiểm ngư Trạm Kiểm ngư Phú Quốc
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực cho một số Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng (CBĐT)
Chi cục Thú y vùng IV Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị Chi cục Thú y Vùng IV
Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh Dự án thành phần số 3: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Bắc Ninh
Chưa xác định Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị vườn quốc gia và kiểm lâm (CBĐT)
Dự án thành phần: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống mía theo hệ thống 3 cấp
Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ một số giống cây trồng có giá trị cao theo hướng công nghiệp
Học viện Nông nghiệp Bệnh viện thú y học viện Nông nghiệp
Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa động vật, người và nâng cấp khu nuôi động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III
Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang
Dự án thành phần số 11: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình
Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên Dự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên
Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ
Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình Dự án thành phần số 08: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 11: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Ninh Bình
Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên Dự án thành phần số 01: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 1: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 6 Dự án thành phần số 02: xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6
Trung tâm giống gia súc lớn TW Dự án thành phần: Nâng cấp và mở rộng năng lực sản xuất tinh bò cọng rạ nâng cao chất lượng giống bò thịt
Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây Phát triển giống dê cừu
Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương Dự án thành phần: Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GPP tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp
Trung tâm nghiên cứu và PT lúa lai - Viện cây lương thực và cây thực phẩm Dự án thành phần: Nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống lúa lai chất lượng
Trung tâm nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi gia súc lớn Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhân giống gia súc lớn khu vực phía Nam
Trung tâm phát triển quỹ đất Long Xuyên, tỉnh An Giang Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Trung tâm PTQĐ Long Xuyên, An Giang)
Trung tâm Tài nguyên thực vật Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp
Trường cao đẳng công nghệ và nông lâm Đông Bắc Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo khu giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Dự án thành phần 9: Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc
Trường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Nam Bộ Đầu tư cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Trường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam Bộ Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
Trường Cao đẳng kinh tế và công nghệ thực phẩm Dự án thành phần 3: Nâng cấp và cải tạo Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm
Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Dự án thành phần 6: Nâng cấp Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Cải tạo, nâng cấp trường Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc Dự án thành phần 4: Nâng cấp cải tạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc giai đoạn 2
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi Dự án thành phần 7: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi giai đoạn 2021 - 2025
Trường cao đẳng nghề cơ điện xây dựng Việt Xô Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2
Trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình Dự án thành phần số 7: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình, giai đoạn 2
Văn phòng Bộ NN và PTNT Xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025
Văn phòng Tổng cục Thủy lợi Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc Dự án thành phần: Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống chè
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên Dự án thành phần: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống cà phê, hồ tiêu
Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống cây lâm nghiệp (CBĐT)
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT)
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (CBĐT)
Viện Khoa học Thuỷ lợi Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL)
Viện nghiên cứu hải sản Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản (CBĐT)
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản (CBĐT)
Viện nghiên cứu Ngô Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất giống Ngô
Viện Quy hoạch thuỷ lợi Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi (CBĐT)