Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
147/316 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban QLDA bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau (Ban TW) Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau
Ban QLDA ADB9 (CPO Thủy lợi) Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng BĐKH (dự án ADB.9 thành phần Bộ NNPTNT)
Ban QLDA các công trình NN và PTNT tỉnh Điện Biên Cụm hồ Bản Phủ, Nậm Là
Dự án thành phần số 12: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa nước tỉnh Điện Biên
Ban QLDA công trình nông nghiệp và PTNT Hải Dương Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh
Dự án thành phần số 04: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 5: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hải Dương
Ban QLDA đầu tư và xây dựng Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An HTTL Khe Lại - Vực Mấu
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT Lạng Sơn Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định Hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên Hồ Suối Cái
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Quý (giai đoạn 2)
Dự án thành phần số 10: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bình Thuận
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu (phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Đầu tư xây dựng vùng sản xuất Ngao giống tập trung Thái Thụy
Nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Dự án thành phần số 05: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 7: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Bình
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh Cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Dự án thành phần số 12: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa
Dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Thanh Hóa
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre)
Hoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre
Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước Cụm hồ tỉnh Bình Phước
Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt
Ban QLDA đê điều Nghệ An Dự án thành phần số 10: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 13: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nghệ An
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Hải Phòng) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Hải Phòng)
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Ninh) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Quảng Ninh)
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Trị) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị)
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (TCLN) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần TCLN)
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Thanh Hóa) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Thanh Hóa)
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Thừa Thiên Huế) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Thừa Thiên Huế)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp (ban TW) Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW)
Ban QLDA KEXIM (Thanh Hóa) Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp (ban TW) Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW)
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Long An Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ
Dự án thành phần số 15: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Long An
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang
Dự án thành phần số 1: Hồ Hố Khế và Hồ Cha Mai
Ban QLDA phát triển thủy sản bền vững (CPO Nông nghiệp) Dự án phát triển thủy sản bền vững tại Bộ Nông nghiệp và PTNT(CPO Nông nghiệp)
Ban QLDA và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)
Ban QLDA và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Dự án thành phần số 1: Công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành (Ban QLDA và PT quỹ đất huyện Châu Thành)
Ban QLDA và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)
Ban QLDA VNSAT - hợp phần A Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Khánh Hòa Hồ Chà Rang
Ban QLDA WB8 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.8 Thủy lợi (CPO)
Ban QLDA WB9 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
Ban QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định Dự án thành phần số 10: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nam Định
Ban QLDA xây dựng và tu bổ các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình Dự án thành phần số 5: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Hòa Bình
Ban QLDAĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Kiên Giang Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du
Ban QLDAĐTXD khu vực thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB thị xã Tân Châu, An Giang)
Ban QLDAĐTXD thành phố Tân An, tỉnh Long An Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB Long An)
Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 Dự án thành phần số 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu (phần xây dựng công trình)
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An Hoàn thiện hệ thống cống Nam Đàn
Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc sông Thương Trạm bơm Lãng Sơn (Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc sông Thương)
Dự án thành phần số 03: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Bắc Giang
Công ty TNHH MTV KTTL Miền Nam Sửa chữa nâng cấp HTTL Dầu Tiếng (giai đoạn 2)
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương Dự án thành phần số 2: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Hải Dương
Cục Kiểm ngư Trạm Kiểm ngư Phú Quốc
Chi cục Quản lý đê điều và PCLB tỉnh Hưng Yên Dự án thành phần số 6: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Hưng Yên
Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh Dự án thành phần số 3: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Bắc Ninh
Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên
Dự án thành phần số 01: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 1: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Thái Nguyên
Dự án thành phần số 1: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Núi Cốc và hạ du, tỉnh Thái Nguyên
Chưa xác định Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu (hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư)
Công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu (hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư - hạng mục ĐTXDCT cống Âu Rạch Mọp)
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án XLSLCB bờ sông bờ biển khu vực ĐBSCL Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL (hợp phần bồi thường, GPMB Sóc Trăng: kè phòng chống sạt lở bờ sông Rạch Vọp)
Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ
Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Phân Viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống cá Tra tập trung tỉnh An Giang
Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi
Dự án thành phần số 11: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh Dự án thành phần số 3: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh
Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre
Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng
Dự án thành phần số 2: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu, tỉnh Cao Bằng
Dự án thành phần số 3: Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối tỉnh Cao Bằng
dự án thành phần số 11: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Cao Bằng
Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình
Cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình
Dự án thành phần số 1: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang
Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ
Dự án thành phần số 07: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025
Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)
Dự án thành phần số 14: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh Nghệ An
Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình Dự án thành phần số 06: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn hồ Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình
Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc
Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông - Viện KHNN Việt Nam Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ một số giống cây trồng có giá trị cao theo hướng công nghiệp
Trung tâm giống gia súc lớn TW Dự án thành phần: Nâng cấp và mở rộng năng lực sản xuất tinh bò cọng rạ nâng cao chất lượng giống bò thịt
Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I và Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu II
Trung tâm khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ Dự án thành phần: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống trồng rừng các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Cà Mau Dự án thành phần số 4: Các công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Cà Mau
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Kiên Giang Dự án thành phần số 5: Các công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Kiên Giang
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Sóc Trăng Dự án thành phần số 2: Các công trình cấp nước tập trung nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Trung tâm Nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì Dự án thành phần: Xây dựng trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao
Trung tâm nghiên cứu Dâu Tằm tơ Dự án thành phần: Đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống tằm dâu
Trung tâm nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi gia súc lớn Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở hạ tầng nhân giống gia súc lớn khu vực phía Nam
Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên Dự án thành phần: Mở rộng trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên
Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thuỷ lợi Miền Trung Dự án thành phần số 1: Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, đào tạo Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung
Trường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Nam Bộ Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Trường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Phú Thọ Dự án thành phần 10: Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025
Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
Trường Cao đẳng cơ điện - xây dựng Bắc Ninh Dự án thành phần 7 ( trường cao đẳng cơ điện và XD Bắc Ninh) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện
Trường cao đẳng cơ điện Hà nội Dự án thành phần 5 ( trường cao đẳng cơ điện Hà Nội) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện
Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ Dự án thành phần 6 ( trường cao đẳng cơ điện Phú Thọ) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện
Dự án thành phần 1: Xây dựng Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ giai đoạn 2
Trường cao đẳng cơ điện xây dựng Việt Xô Dự án thành phần số 8: Xây dựng, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô giai đoạn 2
Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản Dự án thành phần 8 ( trường cao đẳng KTKT thủy sản) - Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện
Dự án thành phần 6: Nâng cấp Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản
Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi Dự án thành phần 7: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi giai đoạn 2021 - 2025
Trường chính sách công và Phát triển nông thôn Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, xây dựng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn
Trường Đại học Lâm nghiệp Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp
UBND huyện Hà Trung Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (UBND huyện Hà Trung)
UBND huyện Lộc Bình Hồ Bản Lải giai đoạn 2 (phần bồi thường hỗ trợ tái định cư)
UBND huyện Mường Tè Dự án thành phần số 3: Xây dựng các công trình cấp, trữ nước huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
UBND huyện Nông Cống Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (giai đoạn 2, phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)
UBND huyện Nga Sơn Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (UBND huyện Nga Sơn)
Viện cây lương thực và cây thực phẩm Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc Dự án thành phần: Cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất giống chè
Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên Dự án thành phần: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất giống cà phê, hồ tiêu
Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ Tăng cường năng lực nghiên cứu cho Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng của Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ
Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ Dự án thành phần: Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng rừng ven biển và đất phèn vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ
Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam Trồng, bảo vệ và phát triển rừng (Viện KHLNVN)
Đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nghiên cứu chế biến, bảo quản gỗ, lâm sản và cải tạo, nâng cấp phòng thí nghiệm tập trung cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (Viện Khoa học NNVN)
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam (VKHNNVN)
Viện Khoa học Thuỷ lợi Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL)
Viện nghiên cứu hải sản Dự án thành phần số 1: Đầu tư xây dựng Khu thí nghiệm khoa học công nghệ Nghề cá biển cho Viện Nghiên cứu Hải sản
Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II Dự án thành phần 2: Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ
Viện nghiên cứu Ngô Dự án thành phần: Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ sản xuất giống Ngô
Viện nghiên cứu sinh thái môi trường rừng Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng
Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam Dự án thành phần số 2: Tăng cường năng lực Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam giai đoạn 2021-2025 tại thành phố Hồ Chí Minh
Vườn quốc gia Bạch Mã Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Bạch Mã
Vườn quốc gia Cát Tiên Dự án thành phần: Nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Cát Tiên
Vườn quốc gia Cúc Phương Dự án thành phần: Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ rừng Vườn quốc gia Cúc Phương
Vườn quốc gia Yokdon Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Yok Đôn