Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
71/307 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án NNPTNT Ninh Bình Đầu tư nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan
Cụm công trình thủy lợi Nam Sông Vân
Ban QLDA ADB9 (CPO Thủy lợi) Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng BĐKH (dự án ADB.9 thành phần Bộ NNPTNT)
Ban QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh An Giang Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định Hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá
Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La)
Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh Cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXD các công trình NNPTNT tỉnh Thanh Hóa)
Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Hưng Yên Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây nhãn, vải
Ban QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Nghệ An Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
Ban QLDA KEXIM (Thanh Hóa) Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, kết hợp Cảng cá Tam Quang
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định)
Ban QLDA phát triển thủy sản bền vững (CPO Nông nghiệp) Phát triển thủy sản bền vững (dự án thành phần của Bộ NNPTNT)
Ban QLDA VNSAT Đăk Nông Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
Ban QLDA VNSAT Đồng Tháp Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp
Ban QLDA WB.8 Bộ Công thương Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Bắc Giang Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Bình Thuận Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Đăk Lăk Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Lăk)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Ninh Bình Dự án WB.8 Thủy lợi (Ninh Bình)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Ninh Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh)
Ban QLDA WB.9 An Giang Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, Tỉnh An Giang (WB.9)
Ban QLDA WB.9 Đồng Tháp Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (WB.9)
Ban QLDA WB9 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối giai đoạn 2021-2025 (CBĐT)
Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu (CBĐT)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXDTL 3)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7)
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 )
Hồ La Ngà 3
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT)
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Chư Prong)
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Easup)
BQL dự án quy hoạch Tổng cục thủy sản Dự án quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Dự án quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An Hoàn thiện hệ thống công trình cống Nam Đàn
Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
Cục Thú y Dự án Nâng cấp phòng thí nghiệm thú y quốc gia đạt chuẩn an toàn sinh học cấp độ III và cơ sở nuôi động vật sạch bệnh
Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên
Chưa xác định Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị vườn quốc gia và kiểm lâm (CBĐT)
Học viện Nông nghiệp Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa động vật, người và nâng cấp khu nuôi động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III
Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang
Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ
Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ Hồ chứa nước Thục Luyện
Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa
Trung tâm khảo, kiểm nghiệm giống cây trồng TW Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng
Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây Phát triển giống dê cừu
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Châu, An Giang Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trung tâm PTQĐ Tân Châu, An Giang)
Trung tâm phát triển quỹ đất Long Xuyên, tỉnh An Giang Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Trung tâm PTQĐ Long Xuyên, An Giang)
Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Cải tạo, nâng cấp trường Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng
Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Nam Bộ Đầu tư cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Viện Chăn nuôi Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi (CBĐT)
Viện nghiên cứu hải sản Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản (CBĐT)
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản (CBĐT)
Viện Quy hoạch thuỷ lợi Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi