Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
24/225 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban QLDA bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau (Ban TW) Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau
Ban QLDA ADB9 (CPO Thủy lợi) Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng BĐKH (dự án ADB.9 thành phần Bộ NNPTNT)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bạc Liêu Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối Đông Hải
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre)
Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc Dự án thành phần số 02: Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
Dự án thành phần số 2: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Vĩnh Phúc
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Nghệ An) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Nghệ An)
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (Quảng Trị) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần tỉnh Quảng Trị)
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (TCLN) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (hợp phần TCLN)
Ban QLDA KFW8 lâm nghiệp (ban TW) Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 - KFW8 (ban TW)
Ban QLDA WB9 (CPO Thủy lợi) Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
Ban QLĐTXD huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Hưng, Long An)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 Dự án thành phần số 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây (Ban QLDA ĐTXD huyện Thạnh Hóa, Long An)
Dự án thành phần số 2: Công trình kiểm soát nguồn nước bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây (Ban QLDA ĐTXD huyện Tân Thạnh, Long An)
Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc sông Thương Trạm bơm Lãng Sơn (Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc sông Thương)
Chi cục Thủy lợi tỉnh Bắc Ninh Dự án thành phần số 3: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Bắc Ninh
Chưa xác định Dự án thành phần số 2: Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi Nâng cấp, mở rộng Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa
Trung tâm phát triển quỹ đất Long Xuyên, tỉnh An Giang Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Trung tâm PTQĐ Long Xuyên, An Giang)
Trung tâm Tài nguyên thực vật Dự án thành phần: Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen cây nông nghiệp
Trường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Nam Bộ Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Trường Cao đẳng công nghệ và nông lâm Phú Thọ Dự án thành phần: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ
UBND huyện Lộc Bình Hồ Bản Lải giai đoạn 2 (phần bồi thường hỗ trợ tái định cư)
Vườn quốc gia Ba Vì Dự án thành phần: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Ba Vì