Thống kê dự án đầu tư chưa có báo cáo thực hiện, giải ngân

Chọn kỳ báo cáo   Thống kê
92/304 dự án chưa báo cáo

Chủ đầu tưTên dự án
Ban QLDA ADB10 (CPO Thủy lợi) Dự án quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu (ADB.10)
Ban QLDA ADB9 (CPO Thủy lợi) Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng BĐKH (dự án ADB.9 thành phần Bộ NNPTNT)
Ban QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang HTTL Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hợp phần HT kênh)
Ban QLDA CSHTNT phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (ban TW)
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh An Giang Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Bình Định Hệ thống thủy lợi Tân An - Đập Đá
Khu neo đậu tránh trú bão Đầm Đề Gi
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT tỉnh Phú Yên Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản hạ lưu sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận HTTL Tân Mỹ (Ban QLDANN- Sở NN& PTNT Ninh Thuận)
Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cà Ná
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La Dự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La)
Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình Nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh Cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh
Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đảo Cô Tô
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình ngành NN và PTNT tỉnh Bến Tre Quản lý nước Bến Tre - JICA3 (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Bến Tre)
Hoàn thiện HTTL Bắc, Nam Bến Tre
Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao huyện Ba Tri
Ban QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Trị)
Cụm công trình Khe Mước - Bến Than (BQLDTXDNN Quảng Trị)
Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt
Ban QLDA Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp (TCLN) Dự án quy hoạch Lâm nghiệp
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Hà Tĩnh)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Nghệ An Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Phú Yên Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Phú Yên)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Bình Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Bình)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
Ban QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Thanh Hóa)
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh Trạm bơm Tri Phương II
Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc Dự án WB.8 Thủy lợi (Vĩnh Phúc)
Ban QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định)
Ban QLDA phát triển thủy sản bền vững (CPO Nông nghiệp) Phát triển thủy sản bền vững (dự án thành phần của Bộ NNPTNT)
Ban QLDA VNSAT Đăk Nông Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đăk Nông
Ban QLDA VNSAT Đồng Tháp Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp
Ban QLDA VNSAT Sóc Trăng Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Sóc Trăng
Ban QLDA WB.8 Bộ Công thương Dự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Bắc Giang Dự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Bình Thuận Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Thuận)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Đăk Lăk Dự án WB.8 Thủy lợi (Đăk Lăk)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Ninh Bình Dự án WB.8 Thủy lợi (Ninh Bình)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Ninh Thuận Dự án WB.8 Thủy lợi (Ninh Thuận)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Phú Thọ Dự án WB.8 Thủy lợi (Phú Thọ)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Quảng Ninh Dự án WB.8 Thủy lợi (Quảng Ninh)
Ban QLDA WB.8 Thủy lợi Thanh Hóa Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa)
Ban QLDA WB.9 An Giang Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, Tỉnh An Giang (WB.9)
Ban QLDA WB.9 Đồng Tháp Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (WB.9)
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất muối giai đoạn 2021-2025 (CBĐT)
Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu (CBĐT)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 Tiêu úng vùng 3, huyện Nông Cống (Ban QLĐTXDTL 3)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban ĐTXDTL 5)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 HTTL Tân Mỹ (Ban QLĐT&XDTL 7)
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7)
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 )
Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu
Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực miền Trung (CBĐT)
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa)
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (Ban QLĐTXDTL 8)
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Chư Prong)
Công trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Easup)
BQL dự án quy hoạch Tổng cục thủy sản Dự án quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
Dự án quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An Hoàn thiện hệ thống công trình cống Nam Đàn
Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa SCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi)
Sửa chữa nâng cấp HTTL Dầu Tiếng (giai đoạn 2)
Cục Kiểm ngư Trạm Kiểm ngư Phú Quốc
Chưa xác định Xây dựng cơ sở hạ tầng các đơn vị vườn quốc gia và kiểm lâm (CBĐT)
Học viện Nông nghiệp Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nâng nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ kiểm soát dịch bệnh lây truyền giữa động vật, người và nâng cấp khu nuôi động vật thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp III
Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang
Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre
Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định Nâng cấp cảng cá Ninh Cơ
Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ Hồ chứa nước Thục Luyện
Kè bảo vệ bờ tả sông Thao đoạn từ thị trấn Hạ Hòa đến xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa
Trung tâm khảo, kiểm nghiệm giống cây trồng TW Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống khảo kiểm nghiệm giống cây trồng
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tân Châu, An Giang Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trung tâm PTQĐ Tân Châu, An Giang)
Trung tâm phát triển quỹ đất Long Xuyên, tỉnh An Giang Tiểu dự án xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Trung tâm PTQĐ Long Xuyên, An Giang)
Trường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam Bộ Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm Cải tạo, nâng cấp trường Cao đẳng lương thực thực phẩm Đà Nẵng
Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Nam Bộ Đầu tư cơ sở vật chất Trường Cao đẳng nghề công nghệ và Nông lâm Nam Bộ
Văn phòng Bộ NN và PTNT Xây dựng, cải tạo trụ sở cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn phòng Tổng cục Thủy lợi Dự án quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi
Viện Chăn nuôi Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi (CBĐT)
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống cây trồng (CBĐT)
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam
Viện Khoa học Thuỷ lợi Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Viện KHTL)
Viện nghiên cứu hải sản Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản (CBĐT)
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển giống thủy sản (CBĐT)
Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản II Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phát triển ứng dụng công nghệ sinh học nông nghiệp (CBĐT)
Viện Quy hoạch thuỷ lợi Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Khối Viện Quy hoạch Thủy lợi