Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
  Mã dự án7061273
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 440/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 26/02/2010
  Giai đoạn thực hiện 2010 - 2021
  Tổng mức đầu tư 2481925 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện