Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8)
  Mã dự án7061273
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 440/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 26/02/2010
  Giai đoạn thực hiện 2010 - 2021
  Tổng mức đầu tư 2481925 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 01/2023 0 0 14/02/2023
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 02/2023 7200 6200 24/03/2023
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 03/2023 14200 10100 12/04/2023
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 04/2023 18586 14080 01/06/2023
Hồ chứa nước Krông Pach thượng (Ban QLĐT&XDTL 8) 06/2023 29157 20863 01/06/2023
Tổng số:   69143 51243