Thông tin dự án
 • Tên dự ánHTTL Khe Lại - Vực Mấu
  Mã dự án7139233
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư và xây dựng Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 4228; Ngày phê duyệt 29/10/2021
  Giai đoạn thực hiện 2009 - 2024
  Tổng mức đầu tư 627812 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL Khe Lại - Vực Mấu 02/2023 0 0 18/02/2023
HTTL Khe Lại - Vực Mấu 03/2023 12000 12000 22/03/2023
HTTL Khe Lại - Vực Mấu 04/2023 14109 14109 21/04/2023
HTTL Khe Lại - Vực Mấu 05/2023 0 0 30/05/2023
Tổng số:   26109 26109