Thông tin dự án
 • Tên dự ánCơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển Quảng Ninh
  Mã dự án7190808
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ninh
  Quyết định phê duyệt 2418/QĐ-BNN-TCTS; Ngày phê duyệt 26/06/2020
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 65905 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện