Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ Ia Thul
  Mã dự án7241941
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnGia Lai
  Quyết định phê duyệt 158/QĐ-BQL ngày 30/12/2022; 37/QĐ-BQL ngày 30/3/2023; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2023 - 2028
  Tổng mức đầu tư 59719 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ Ia Thul 09/2023 30000 30000 22/09/2023
Tổng số:   30000 30000