Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)
  Mã dự án7320360
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 1929/QĐ-BNN-TCTL ; Ngày phê duyệt 14/08/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
  Tổng mức đầu tư 5205582 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 01/2024 0 0 02/02/2024
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 02/2024 69592 69592 03/04/2024
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 03/2024 0 0 03/04/2024
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 04/2024 0 0 05/06/2024
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 05/2024 0 0 05/06/2024
Tổng số:   69592 69592