Thông tin dự án
 • Tên dự ánKhôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)
  Mã dự án7320360
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 1929/QĐ-BNN-TCTL ; Ngày phê duyệt 14/08/2012
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
  Tổng mức đầu tư 5205582 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 01/2023 0 0 02/03/2023
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 02/2023 35211 35211 02/03/2023
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 03/2023 40306 40306 10/04/2023
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 04/2023 91199 91199 11/05/2023
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 05/2023 20890 20890 29/05/2023
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 06/2023 207223 207223 30/06/2023
Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An) 07/2023 0 0 02/08/2023
Tổng số:   394829 394829