Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW)
  Mã dự án7187248
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp (ban TW)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3535/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 10/08/2021
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 314054 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Ban TW) 05/2022 800 800 24/05/2022
Tổng số:   800 800