Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An)
  Mã dự án7376862
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Nghệ An
  Địa điểm thực hiệnNghệ An
  Quyết định phê duyệt 4214/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 13/09/2017
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 242831 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 01/2022 0 0 28/04/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 02/2022 0 0 28/04/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 03/2022 0 0 28/04/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 04/2022 800 800 25/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Nghệ An) 05/2022 0 0 25/05/2022
Tổng số:   800 800