Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Quảng Ngãi)
  Mã dự án7371301
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Quảng Ngãi
  Địa điểm thực hiệnQuảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt 3400/QĐ-BNN-KH; Ngày phê duyệt 17/08/2017
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 289600 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện