Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định)
  Mã dự án7359296
  Đơn vị báo cáoBan QLDA JICA2 lâm nghiệp tỉnh Bình Định
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt 3544; Ngày phê duyệt 26/09/2017
  Giai đoạn thực hiện 2012 - 2021
  Tổng mức đầu tư 275805 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 01/2022 81 81 24/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 02/2022 134 134 24/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 03/2022 80 80 24/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 04/2022 75 75 24/05/2022
Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ - JICA2 (Bình Định) 05/2022 106 106 24/05/2022
Tổng số:   476 476