Thông tin dự án
 • Tên dự ánChống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh
  Mã dự án7568784
  Đơn vị báo cáoBan QLDA công trình nông nghiệp và PTNT Hải Dương
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 4400; Ngày phê duyệt 27/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2015 - 2020
  Tổng mức đầu tư 160000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 01/2022 0 0 15/03/2022
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 02/2022 0 0 15/03/2022
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 03/2022 0 0 24/03/2022
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 04/2022 0 0 20/05/2022
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 05/2022 0 0 20/05/2022
Tổng số:   0 0