Thông tin dự án
 • Tên dự ánChống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh
  Mã dự án7568784
  Đơn vị báo cáoBan QLDA công trình nông nghiệp và PTNT Hải Dương
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 3278; Ngày phê duyệt 24/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2024
  Tổng mức đầu tư 166400 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 01/2023 0 0 31/01/2023
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 02/2023 0 0 24/02/2023
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 03/2023 5717 5521 31/03/2023
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 04/2023 0 0 19/04/2023
Chống ngập úng và NTTS khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 05/2023 2442 4236 13/05/2023
Tổng số:   8159 9757