Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A)
  Mã dự án7559008
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT - hợp phần A
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 131516 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 02/2023 0 0 28/02/2023
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 03/2023 57 57 24/03/2023
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 04/2023 29 29 04/05/2023
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (hợp phần A) 05/2023 28 28 31/05/2023
Tổng số:   114 114