Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh An Giang
  Mã dự án7491010
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT An Giang
  Địa điểm thực hiệnAn Giang
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 333444 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện