Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ
  Mã dự án7541370
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Cần Thơ
  Địa điểm thực hiệnCần Thơ
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 335723 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 01/2022 0 0 23/03/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 02/2022 500 500 23/03/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 03/2022 285 285 23/03/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 04/2022 4426 4426 03/05/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 05/2022 180 180 05/06/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ 06/2022 5113 5113 26/06/2022
Tổng số:   10504 10504