Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An
  Mã dự án7491010
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Long An
  Địa điểm thực hiệnLong An
  Quyết định phê duyệt 2470/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 30/06/2020
  Giai đoạn thực hiện 2015 - 2022
  Tổng mức đầu tư 305472 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An 01/2022 0 0 04/04/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An 02/2022 0 0 04/04/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An 03/2022 0 0 04/04/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Long An 05/2022 23903 5502 23/05/2022
Tổng số:   23903 5502