Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang
  Mã dự án7491010
  Đơn vị báo cáoBan QLDA VNSAT Tiền Giang
  Địa điểm thực hiệnTiền Giang
  Quyết định phê duyệt 1992/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 29/05/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 195134 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 01/2022 0 0 24/02/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 02/2022 0 0 24/02/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 03/2022 0 0 20/06/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 04/2022 0 0 20/04/2022
Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Tiền Giang 05/2022 41678 5255 20/06/2022
Tổng số:   41678 5255