Thông tin dự án
 • Tên dự ánHTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình
  Mã dự án7742576
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang
  Địa điểm thực hiệnHà Giang
  Quyết định phê duyệt 4123; Ngày phê duyệt 30/10/2019
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2024
  Tổng mức đầu tư 80000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình 01/2022 0 0 22/02/2022
HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình 02/2022 0 0 22/02/2022
HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình 03/2022 30 30 24/03/2022
HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình 04/2022 0 0 25/04/2022
HTTL tưới cho vùng đất dốc huyện Bắc Quang, Quang Bình 05/2022 0 0 27/05/2022
Tổng số:   30 30