Thông tin dự án
 • Tên dự ánSCNC kênh Tây hồ Dầu Tiếng
  Mã dự án7631736
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
  Địa điểm thực hiệnTây Ninh
  Quyết định phê duyệt 4367/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 30/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 400000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện