Thông tin dự án
 • Tên dự ánTăng cường năng lực và nâng cấp Viện nghiên cứu Rau quả
  Mã dự án7747971
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu rau quả
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 3937; Ngày phê duyệt 15/10/2019
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2023
  Tổng mức đầu tư 45000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tăng cường năng lực và nâng cấp Viện nghiên cứu Rau quả 01/2022 0 0 23/03/2022
Tăng cường năng lực và nâng cấp Viện nghiên cứu Rau quả 02/2022 0 0 22/02/2022
Tăng cường năng lực và nâng cấp Viện nghiên cứu Rau quả 03/2022 0 0 23/03/2022
Tăng cường năng lực và nâng cấp Viện nghiên cứu Rau quả 04/2022 0 0 28/04/2022
Tăng cường năng lực và nâng cấp Viện nghiên cứu Rau quả 05/2022 0 0 23/05/2022
Tổng số:   0 0