Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên
  Mã dự án7741662
  Đơn vị báo cáoChi cục Thủy lợi Thái Nguyên
  Địa điểm thực hiệnThái Nguyên
  Quyết định phê duyệt 4122; Ngày phê duyệt 30/10/2019
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2024
  Tổng mức đầu tư 80000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên 01/2022 550 0 26/02/2022
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên 02/2022 0 0 26/02/2022
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên 03/2022 0 260 25/03/2022
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên 04/2022 547 0 24/05/2022
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất chè tập trung an toàn, chất lượng cao tỉnh Thái Nguyên 05/2022 1623 317 {0} 24/05/2022
Tổng số:   2720 577