Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (CPO)
  Mã dự án7561571
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB9 (CPO Thủy lợi)
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 1693; Ngày phê duyệt 09/05/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 1076524 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 01/2023 0 0 23/02/2023
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 02/2023 1500 0 23/02/2023
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 03/2023 9000 9062 03/04/2023
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 04/2023 500 0 24/04/2023
Dự án WB.9 Thủy lợi (CPO) 05/2023 5600 5538 02/06/2023
Tổng số:   16600 14600