Thông tin dự án
 • Tên dự ánHạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ
  Mã dự án7667336
  Đơn vị báo cáoBan QLDA Nông nghiệp và PTNT Long An
  Địa điểm thực hiệnLong An
  Quyết định phê duyệt 3924; Ngày phê duyệt 05/10/2020
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2024
  Tổng mức đầu tư 1200 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ 01/2023 0 0 24/02/2023
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ 02/2023 0 0 31/01/2023
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ 03/2023 10000 9613 24/04/2023
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ 04/2023 0 0 24/04/2023
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ 05/2023 5000 0 24/05/2023
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ 06/2023 6000 11248 22/06/2023
Hạ tầng thủy lợi vùng chuyên canh cây chanh huyện Đức Huệ 07/2023 0 0 19/07/2023
Tổng số:   21000 20861