Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa)
  Mã dự án7558919
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Thanh Hóa
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa) 01/2022 0 0 24/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa) 02/2022 0 0 24/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa) 03/2022 0 0 24/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa) 04/2022 25348 0 21/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thanh Hóa) 05/2022 33319 42966 26/05/2022
Tổng số:   58667 42966