Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Sơn La)
  Mã dự án7568037
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La
  Địa điểm thực hiệnSơn La
  Quyết định phê duyệt 2785/QĐ-UBND; Ngày phê duyệt 30/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện