Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bắc Giang)
  Mã dự án7579497
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Thủy lợi Bắc Giang
  Địa điểm thực hiệnBắc Giang
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2018 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện