Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương)
  Mã dự án7733591
  Đơn vị báo cáoBan QLDA công trình nông nghiệp và PTNT Hải Dương
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 2395; Ngày phê duyệt 18/08/2020
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 01/2022 0 0 20/05/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 02/2022 0 0 20/05/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 03/2022 0 0 20/05/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 04/2022 0 0 20/05/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Hải Dương) 05/2022 0 0 20/05/2022
Tổng số:   0 0