Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoBan QLDA PTNTTHCTMT tỉnh Bình Định
  Địa điểm thực hiệnBình Định
  Quyết định phê duyệt 4638; Ngày phê duyệt 09/11/2015
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 01/2022 0 0 23/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 02/2022 0 0 23/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 03/2022 1240 1240 23/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 04/2022 0 0 28/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Bình Định) 05/2022 978 978 24/05/2022
Tổng số:   2218 2218