Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế)
  Mã dự án7588778
  Đơn vị báo cáoBan đầu tư và xây dựng Nông nghiệp và PTNT TT Huế
  Địa điểm thực hiệnThừa Thiên Huế
  Quyết định phê duyệt 2118; Ngày phê duyệt 25/09/2018
  Giai đoạn thực hiện 2019 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 01/2022 300 0 21/02/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 02/2022 350 0 21/02/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 03/2022 600 0 21/03/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 04/2022 320 0 25/04/2022
Dự án WB.8 Thủy lợi (Thừa Thiên - Huế) 05/2022 350 0 25/05/2022
Tổng số:   1920 0