Thông tin dự án
 • Tên dự ánHạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre
  Mã dự án7628969
  Đơn vị báo cáoSở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
  Địa điểm thực hiệnBến Tre
  Quyết định phê duyệt 4447; Ngày phê duyệt 28/10/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 79882 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre 02/2022 0 0 08/04/2022
Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre 03/2022 0 0 26/04/2022
Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre 04/2022 0 2188 21/04/2022
Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung Bình Đại, Bến Tre 05/2022 0 2530 31/05/2022
Tổng số:   0 4718