Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng vùng sản xuất Ngao giống tập trung Thái Thụy
  Mã dự án7596147
  Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
  Địa điểm thực hiệnThái Bình
  Quyết định phê duyệt 4589/QĐ-BNN-TS; Ngày phê duyệt 02/11/2023
  Giai đoạn thực hiện 2022 - 2025
  Tổng mức đầu tư 85000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư xây dựng vùng sản xuất Ngao giống tập trung Thái Thụy 01/2024 0 0 22/02/2024
Đầu tư xây dựng vùng sản xuất Ngao giống tập trung Thái Thụy 02/2024 0 0 22/02/2024
Tổng số:   0 0