Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
  Mã dự án7642415
  Đơn vị báo cáoBan QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 1998/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 23/05/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 650000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 01/2022 0 0 06/04/2022
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 02/2022 0 0 06/04/2022
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 03/2022 0 0 06/04/2022
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 04/2022 5500 5500 21/04/2022
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 06/2022 912 912 02/06/2022
Tổng số:   6412 6412