Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình hồ chứa nước thủy lợi Iamor giai đoạn 2 (UBND huyện Easup)
  Mã dự án7645469
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8
  Địa điểm thực hiệnĐắc Lăk
  Quyết định phê duyệt 4436/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 31/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện